Algemene info Kooij- en Rijksmunt penningen

Kooij catalogus

De catalogus waar de meeste Nederlandse penninkjes in voorkomen, of in zouden moeten staan, is:

 

Catalogus van Nederlandse betaal- en reclamepenningen.

A.J. Kooij

3e editie 2008

Uitgave: Mevius Numisbooks Int. B.V.

Het boek is nog in de handel.

Penninkjes die, nog, niet in Kooij voorkomen maar in een bepaalde categorie zouden passen worden daar, zonder nummer, vermeld.

 

 

 

De Nederlandse Munt penningen komen voor, of zouden moeten staan, in:

 

Nederlandse MUNT-PENNINGEN 2016.

Wiebe Postma

Uitgave: Numismatische kring Groningen.

Het boek is niet meer verkrijgbaar.

Een deel van deze penninkjes staan ook in Kooij.

 

Prijzen.

Wij proberen de Kooij-penninkjes te prijzen volgens de catalogus.

Dat lukt niet altijd want een groot aantal is schaars tot zeer schaars.

Ongeacht de catalogus is de minimumprijs € 0,50 per stuk.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postma catalogus