Hondenpenningen

Het stukje hierna is een deel van de inleiding uit de “Catalogus van Nederlandse hondenbelastingpenningen” van A.J. Kooij

 

Inleiding

Enkele eeuwen geleden was – in de grote steden – een hond als huisdier een luxe die maar weinig mensen zich konden veroorloven. In dit kader moet de belasting op honden gezien worden als een poging tot herverdeling van geld, immers de opbrengst van deze belasting kwam in de beginperiode (1797 tot ca. 1808) meestal ten goede aan armeninstellingen.

 

In de aansluitende periode (tot ca. 1850) is ook wel  hondenbelasting geheven,  o.a. van de gemeente Woerden is bekend dat in de jaren rond 1830 hondenbelasting werd geheven. Van deze periode zijn echter (nog) geen hondenbelastingpenningen bekend. In het midden van de 19e eeuw, na de nieuwe gemeentewet van 1851, werd  de hondenbelasting in diverse steden en gemeenten (weer) ingevoerd, en verschenen er diverse hondenbelastingpenningen. De opbrengst vloeide nu in de gemeentekas en kwam als zodanig ten goede aan de algemene middelen***.

 

Er is geen sprake van enige bestendigheid in het gemeentelijke hondenbelastingbeleid, in veel gemeenten werd (en wordt)  deze belasting even gemakkelijk ingevoerd als weer afgeschaft, terwijl ook lang niet altijd gebruik werd gemaakt van penningen. Daar waar wel penningen werden verstrekt verscheen meestal elk jaar een nieuwe penning welke vaak door kleur (metaalsoort) en/of vorm afweek van de penningen van de voorgaande jaren. Dit maakte voor de controleurs een eenvoudige visuele controle, ook op enige afstand, mogelijk. Er zijn echter ook gemeenten bekend, waar niet elk jaar een nieuwe penning werd verstrekt. Soms werd eenmalig een penning verstrekt die een hondenleven meeging; ook zijn er penningen verstrekt die gedurende enige jaren geldig bleven.

 

Klassen

In een aantal gemeenten bestonden verschillende belastingklassen, waarvoor soms ook verschillende penningen werden gebruikt. Zo zijn er o.a. indelingen bekend naar grootte of naar ‘gebruik’ van de hond (waakhond, trekhond, luxehond). Daar waar meerdere typen penningen van het zelfde jaar zijn opgenomen is meestal sprake geweest van meerdere klassen, en indien informatie aanwezig is, is dit bij de betreffende gemeente vermeld.

 

Nummers

De penningen zijn vrijwel altijd (doorlopend) genummerd,  van diverse penningen bestaan echter ook exemplaren zonder nummer. Waar  de gemeente de penningen zelf van een nummer voorzag betreft het dan overtollige (niet uitgereikte) exemplaren, en voor het overige betreft het monsterexemplaren van de fabriek. Bij de moderne penningen van de Rijksmunt (nu De Nederlandse Munt) begint het nummer meestal met de laatste 2 cijfers van het jaartal; bij de monsterexemplaren vindt men meestal een hoog nummer beginnend met de laatste 2 cijfers van het vorige jaar, of een fictief nummer zoals bv. 000000.

 

Collectie

In de catalogus zijn alleen de penningen opgenomen waarvan een exemplaar voorhanden is in de eigen collectie (ca.1800 ex.**), de collectie van het Koninklijk Penningkabinet te Leiden (ca.1500 ex.) en de collectie van het Belasting- en Douanemuseum te Rotterdam (ca.2000 ex.). Toegevoegd zijn enkele typen uit mij bekende particuliere verzamelingen. Het is echter aannemelijk dat er meer penningen zijn (geweest), hoeveel is nog niet echt in te schatten.

 

Determinatie

Van enkele  penningen is niet zeker of ze bij de juiste stad of gemeente zijn ingedeeld. In deze gevallen is op de betreffende pagina vermeld op grond waarvan de indeling heeft plaatsgevonden. Meestal is de indeling overgenomen van de collectie waarin de betreffende penning zich bevind (‘toewijzing vlgs. AJK, BDM of KPK). Penningen waarvan de stad of gemeente onbekend is zijn opgenomen na de letter Z.

 

Metaalsoorten

De meest voorkomende metaalsoorten zijn koper, messing, aluminium en zink. Een aantal penningen is afkomstig van ‘grondvondsten’. Hierbij is niet altijd vast te stellen of het bv. om koper of messing gaat, vanwege de sterke aantasting. Hierdoor zijn soms misschien twee typen opgenomen (koper en messing), terwijl er slechts één type is. Ook bij de penningen die een beschermlaag bezitten (bijvoorbeeld ‘verkoperd zink’) kan het voorkomen, dat er feitelijk sprake is geweest van slechts één type, doch dat de beschermlaag is verdwenen en er twee typen zijn vermeld (zink en verkoperd zink).

 

Afbeeldingen.

In de catalogus zijn alle typen afgebeeld door middel van tekeningen. Het is hierbij mogelijk dat soms kleine details onduidelijk zijn of ontbreken, dit wordt meestal veroorzaakt door het feit dat het enige beschikbare exemplaar in slechte conditie is.

 

Zeldzaamheid.

Er is weinig aanbod.  Op grond van de thans bekende aantallen en de interesse van verzamelaars is een indeling gemaakt in een vijftal groepen naar zeldzaamheid. In het algemeen kan gesteld worden dat penningen in de categorie P1 voldoende beschikbaar zijn, en penningen in de categorie P5 zeer schaars en gevraagd zijn.

 

 

** april 2021. Er zijn, sinds 1998, ruim 1000 meer bekend geworden.  

*** dit is de enige belasting (retributie) die gemeente ten eigen baten konden gebruiken.

 

 

De kwaliteit van deze penninkjes is, over het algemeen, zfr. of beter. Indien anders dan staat dat bij de opmerkingen. 

 

Het is ondoenlijk alles te fotograferen. Indien gewenst wordt een foto gemaakt.

A

 

Nr. Stad Jaar Materiaal Prijs € Bijz.
           
  Alkmaar 1928 mess. 25,00  
           
  Amsterdam 1875 mess. 30,00  
  Amsterdam 1876 koper 35,00  
  Amsterdam 1878 koper 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1879 koper verkocht  
  Amsterdam 1880 koper 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1882 koper 20,00 bodemvondst
  Amsterdam 1884 koper 20,00  
  Amsterdam 1885 mess. 30,00  
  Amsterdam 1887 mess. 30,00  
  Amsterdam 1887 mess. 10,00 bodemvondst
  Amsterdam 1888 ?? 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1889 mess. 30,00  
  Amsterdam 1890 koper 30,00 01092021
  Amsterdam 1891 mess. 30,00  
  Amsterdam 1892 koper 30,00  
  Amsterdam 1893 mess. verkocht  
  Amsterdam 1894 koper verkocht  
  Amsterdam 1895 mess. 30,00  
  Amsterdam 1896 koper 30,00  
  Amsterdam 1898 ?? 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1899 koper 30,00  
  Amsterdam 1900 koper 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1901 koper 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1902 mess. 22,50  
  Amsterdam 1903 mess. 22,50  
  Amsterdam 1904 mess. verkocht bodemvondst
  Amsterdam 1905 mess. 22,50  
  Amsterdam 1906 mess. 17,50  
  Amsterdam 1907 mess. 6,50 bodemvondst
  Amsterdam 1908 mess. 22,50  
  Amsterdam 1909 mess. 22,50  
  Amsterdam 1910 mess. 22,50  
  Amsterdam 1911 mess. 22,50  
  Amsterdam 1912 mess. 22,50  
  Amsterdam 1913 mess. 22,50  
  Amsterdam 1914 mess. 22,50  
  Amsterdam 1915 mess. 22,50  
  Amsterdam 1916 zink 30,00  
  Amsterdam 1917 zink 30,00  
  Amsterdam 1920 koper 22,50  
  Amsterdam 1921 mess. 22,50  
  Amsterdam 1922 mess. 20,00  
  Amsterdam 1923 mess. 20,00  
  Amsterdam 1924 mess. 20,00  
  Amsterdam 1925 mess. 20,00  
  Amsterdam 1926 mess. 19,00  
  Amsterdam 1927 mess. 19,00  
  Amsterdam 1928 mess. 19,00  
  Amsterdam 1929 mess. 19,00  
  Amsterdam 1930 mess. 12,50  
  Amsterdam 1931 mess. verkocht  
  Amsterdam 1932 mess. 12,50  
  Amsterdam 1933 mess. 12,50  
  Amsterdam 1934 mess. 12,50  
  Amsterdam 1935 mess. 12,50  
  Amsterdam 1936 mess. 12,50  
  Amsterdam 1937 mess. 12,50  
  Amsterdam 1938 cn verkocht  
  Amsterdam 1939 koper 9,00  
  Amsterdam 1940 mess. 9,00  
  Amsterdam 1941 mess. 9,00  
  Amsterdam 1942 zink 12,50  
  Amsterdam 1943 zink 12,50  
  Amsterdam 1944 zink 12,50  
  Amsterdam 1945 aluminium 5,00  
  Amsterdam 1946 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1947 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1948 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1949 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1950 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1951 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1952 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1953 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1954 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1955 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1956 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1957 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1958 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1959 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1960 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1988 aluminium paars/rood 3,50  
  Amsterdam 1989 aluminium grijs 3,50  
  Amsterdam 1990 aluminium blauw 3,50  
  Amsterdam 1991 aluminium 1,50  
  Amsterdam 1992 aluminium goud 3,50  
  Amsterdam 1993 aluminium rood 3,50  
  Amsterdam 1994 aluminium blauw 3,50  
  Amsterdam 1995 aluminium oranje 3,50  
  Amsterdam 1996 aluminium goud 3,50  
  Amsterdam 1997 aluminium griijs 3,50  
  Amsterdam 1998 aluminium groen 3,50  
  Amsterdam div cn 3,50  
           
  Apeldoorn 1949 messing 17,50  
  Apeldoorn 1955 messing 9,50  
  Apeldoorn 1958 messing 9,50  
  Apeldoorn 1959 messing 7,50 bodemvondst
           
  Arnhem 1935 koper 25,00  

 


B – Gor.

 

Nr. Plaats Jaar Mat. Prijs €  Bijz.
  Bergh 1937 aluminium 30,00  
           
  Bussum 1993-’94 messing 5,50  
  Bussum 1995-’96 messing 5,50  
  Bussum 2006-’08 cn 5,50  
           
  Breda zj messing 5,50  
           
  Deventer 1949 messing 12,50 bodemvondst
  Deventer 1956 messing 17,50  
  Deventer 1957 messing 17,50  
           
  Dinxperlo zj messing 5,50  
           
  Dokkum 1883 messing 40,00  
           
  Dongeradeel zj. (1994) messing 5,50  
  Dongeradeel zj. (1995) messing verkocht  
  Dongeradeel zj. (1996) messing 5,50  
           
  Dordrecht 1987 aluminium 10,00  
           
  Druten (~1996) messing 5,50  
           
  Dubbeldam 1922 kopeer 30,00  
           
  Eemnes 2005+ aluminium paars/rood 4,50  
           
  Eijsden 1993 aluminium oranje 15,00  
           
  Elburg 2001 aluminium blauw 4,50  
  Elburg 2007 aluminium rood 4,50  
           
  Gorkum 1986 ?? 12,50  
  Gorkum 2007? aluminium zwart 4,50  
           

 


Gra – Ha.

 

Nr.  Stad Jaar Materiaal Prijs €   Bijz.
  ’s Gravenhage 1905 messing 25,00  
  ’s Gravenhage 1906 messing 25,00  
  ’s Gravenhage 1907 messing 25,00  
  ’s Gravenhage 1917 wm 17,50  
  ’s Gravenhage 1919 wm 35,00  
  ’s Gravenhage 1921 zink 17,50  
  ’s Gravenhage 1923 messing 7,50  
  ’s Gravenhage 1925 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1926 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1927 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1928 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1930 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1931 messing verkocht  
  ’s Gravenhage 1932 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1933 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1934 groen 10,00  
  ’s Gravenhage 1935 blauw 10,00  
  ’s Gravenhage 1936 goud 10,00  
  ’s Gravenhage 1937 rood 10,00  
  ’s Gravenhage 1938 paars 10,00  
  ’s Gravenhage 1939 rood 10,00  
  ’s Gravenhage 1940 groen 10,00  
  ’s Gravenhage 1941 messing 10,00  
  ’s Gravenhage 1942 zink 7,50 niet mooi
           
  ’s Gravenzande 1997 aluminium goud verkocht  
           
  Groningen 1954 messing 15,00  
  Groningen 1955 aluminium verkocht
  Groningen 1956 messing 15,00  
  Groningen 1957 aluminium 15,00  
  Groningen 1958 messing 15,00  
  Groningen 1959 aluminium verkocht  
  Groningen 1960 messing 15,00  
           
  Haarlem 1888 messing 35,00  
  Haarlem 1891 messing 35,00  
  Haarlem 1924 messing 15,00  
  Haarlem 1927 messing 15,00 bodemvondst
  Haarlem 1928 messing 15,00  
  Haarlem 1929 messing 15,00  
  Haarlem 1931 messing 15,00  
  Haarlem 1935 cn 15,00  
  Haarlem 1936 messing 15,00  
  Haarlem 1937 messing 15,00  
  Haarlem 1938 messing 15,00  
  Haarlem 1939 messing 15,00  
  Haarlem 1940 messing 15,00  
  Haarlem 1943 messing 15,00  
  Haarlem 1948 messing 8,50  
  Haarlem 1949 messing 8,50  
  Haarlem 1950 messing 8,50  
  Haarlem 1951 messing 8,50  
  Haarlem 1952 messing 8,50  
  Haarlem 1953 messing 5,50  
  Haarlem 1954 messing 5,50  
  Haarlem 1955 messing 5,50  
  Haarlem 1956 messing 5,50  
  Haarlem 1957 messing 5,50  
  Haarlem 1958 aluminium 5,50  
  Haarlem 1959 messing 5,50  
  Haarlem 1960 messing 5,50  
  Haarlem 1961 messing 5,50  
  Haarlem 1962 messing 5,50  
  Haarlem 1963 messing 5,50  
  Haarlem 1964 messing 5,50  
  Haarlem 1965 messing 5,50  
  Haarlem 1966 messing 5,50  
  Haarlem 1967 aluminium 5,50  
  Haarlem 1968 aluminium 5,50  
  Haarlem 1969 aluminium 5,50  
  Haarlem 1970 aluminium 5,50  
  Haarlem 1971 aluminium 5,50  
  Haarlem 1972 aluminium 5,50  
  Haarlem 1973 aluminium 5,50  
  Haarlem 1974 aluminium 5,50  
  Haarlem 1975 aluminium 5,50  
  Haarlem 1976 aluminium 5,50  
  Haarlem 1977 messing 5,50  
  Haarlem 1978 messing 5,50  
  Haarlem 1979 messing 5,50  
  Haarlem 1980 messing 5,50  
  Haarlem zj messing 6,50  
           
  Haarlemmermeer 1936 messing 25,00  
           
  Haarlemmerliede en Spaarnewoude 1984 messing 12,50  
  Haarlemmerliede en Spaarnewoude 1988 messing 15,00  
  Haarlemmerliede en Spaarnewoude 1991 messing 12,50  
           
  Haskerland 1953 aluminium 9,50 6 hoek. Bodemv.
  Haskerland 1953 aluminium 8,50 Label. Bodemv.
  Haskerland 1955 aluminium 9,50 Bodemvondst
           

Hee – Over.

 

Nr. Plaats Jaar Materiaal Prijs  €   Bijz.
  Heerlen 1938 messing 25,00  
           
  Den Helder 1950 messing 12,50  
  Den Helder 1957 messing 20,00  
  Den Helder 1980 messing 20,00  
  Den Helder 1981 messing 20,00  
           
  Helmond 1988 messing 9,50  
  Helmond 1990 messing 15,00  
           
  ’s Hertogenbosch 1882 ??? 20,00 bodemvondst
  ’s Hertogenbosch 1889 ??? 40,00 bodemvondst
  ’s Hertogenbosch 1898 ??? 35,00 bodemvondst
  ’s Hertogenbosch 1902 messing 22,50  
  ’s Hertogenbosch 1903 messing 22,50  
  ’s Hertogenbosch 1912 messing 25,00  
  ’s Hertogenbosch 1924 messing 15,00  
  ’s Hertogenbosch 1925 ??? 9,00 bodemvondst
  ’s Hertogenbosch na 1994 messing 5,50  
           
  Heteren 1993 messing 5,50  
  Heteren 1996 messing 5,50  
           
  Hoogezand  zie  Sappemeer      
           
  Huizen ca. 1998 Aluminium 3,50  
           
  Katwijk zj messing 12,50  
           
  Kerkrade 1915 messng 35,00 geen nummer. Ongebruikt
           
  Leerdam 1979 alumnium 12,50  
           
  Leiden 1993 aluminium rood      gereserveerd  
           
  Leidschendam 1992 aluminium 4,50  
           
  Maastricht 1994 aluminium zwart 4,50  
           
  Meppel 1963 messing 17,50  
  Meppel 1963 aluminium 17,50  
  Meppel 1964 aluminium 17,50  
  Meppel 1965 messing 17,50  
  Meppel 1965 aluminium 17,50  
  Meppel 1966 messing 17,50  
  Meppel 1966 aluminium 17,50  
           
  Mierlo 1992-’95 messing 4,50  
           
  Nieuwerkerk a.d. Ijssel 1995 messing 5,50  
           
  Oisterwijk 1994 aluminium 5,50  
  Oisterwijk zj cn 5,50  
           
  Oss 2000 aluminium oranje 4,50  
           
  Overbetuwe 2001 messing 10,00  
           
  Overschie 1934 aluminium 17,50  
  Overschie 1937 aluminium 17,50  
  Overschie 1938 aluminium verkocht  
  Overschie 1940 aluminium 17,50  

 


R – V

 

Nr. Plaats Jaar Materiaal Prijs €   Bijz.
  Roermond 1950 messing 15,00
         
  Rotterdam 1908 koper 20,00
  Rotterdam 1911 koper 20,00
  Rotterdam 1916 koper verkocht
  Rotterdam 1923 koper 20,00
  Rotterdam 1923 zink 20,00
  Rotterdam 1924 koper 20,00
  Rotterdam 1925 koper 20,00
  Rotterdam 1926 koper 20,00
  Rotterdam 1927 koper 20,00
  Rotterdam 1928 messing 12,50
  Rotterdam 1929 messing 12,50
  Rotterdam 1930 messing 12,50
  Rotterdam 1931 messing 12,50
  Rotterdam 1932 messing verkocht
  Rotterdam 1933 messing 12,50
  Rotterdam 1934 messing 12,50
  Rotterdam 1935 messing 12,50
  Rotterdam 1936 messing 12,50
  Rotterdam 1937 messing 12,50
  Rotterdam 1937 koper 35,00
  Rotterdam 1938 messing 12,50
  Rotterdam 1939 messing 12,50
  Rotterdam 1940 messing 12,50
         
  (Hoogezand-)Sappemeer 1930 messing 12,50
  (Hoogezand-)Sappemeer 1934 koper 12,50
  (Hoogezand-)Sappemeer 1935 messing 12,50
  (Hoogezand-)Sappemeer 1936 koper 12,50
  (Hoogezand-)Sappemeer 1940 koper 12,50 20022023
  (Hoogezand-)Sappemeer 1942 zink 12,50
  (Hoogezand-)Sappemeer 1943 zink 12,50
         
  Schiedam 1913 koper 35,00
  Schiedam 1915 cn 22,50
  Schiedam 1917 zink 22,50
  Schiedam 1918 zink 22,50
  Schiedam 1919 zink 22,50
  Schiedam 1921 zink 22,50
  Schiedam 1935 aluminium 22,50
  Schiedam 1935 aluminium 22,50
  Schiedam 1935 aluminium 22,50
  Schiedam 1935 aluminium 22,50
  Schiedam 1942 zink 22,50
         
  Sliedrecht 1915 koper 35,00
  Sliedrecht 1922 koper 35,00
         
  Sneek 1914 koper 25,00
         
  Utrecht 1922 zink 15,00
  Utrecht 1926 mess. 15,00
  Utrecht 1927 koper 9,50  glad
  Utrecht 1928 koper 9,50  glad
  Utrecht 1932** cn verkocht
  Utrecht 1933 cn
  Utrecht 1935 aluminium verkocht
  Utrecht 1936 messing 25,00
         
  Veghel ?? plastic rood verkocht
         
  Veldhoven 2000?? messing 4,50
  Veldhoven ??? messing 4,50
         
  Voorschoten zj (1957) messing 15,00
         
  Vught 1900 messing 25,00
  Vught 1901 messing 25,00
  Vught 1902 messing 25,00
  Vught 1903 messing 25,00
  Vught 1904 messing 25,00
  Vught 1905 messing 25,00
  Vught 1906 zink 25,00
  Vught 1907 zink 25,00
  Vught 1908 zink 25,00
  Vught 1910 zink 25,00
         

 


W – Z

 

Nr. Plaats Jaar Materiaal Prijs €    Bijz.
  Waalwijk zj (1990) messing 5,50  
  Waalwijk 1991 messing 5,50  
  Waalwijk 1992 messing 5,50  
  Waalwijk 1993 messing 5,50  
  Waalwijk 1994 messing 5,50  
  Waalwijk 1996 messing 5,50  
           
  Weesp 1948 cn 15,00  
  Weesp 1950 cn 15,00  
           
  Westervoort 2005 aluminium blauw 4,50 kleur versleten
  Westervoort -2006 aluminium rood 4,50 kleur versleten
           
  Wychen 1992 aluminium 4,50  
           
  Ijsselstein 1998 aluminium goud 4,50  
  Ijsselstein 2000 aluminium grijs 4,50  
           
  Zaandam 1930 koper 12,50  
  Zaandam 1936 aluminium 12,50  
  Zaandam 1938 aluminium 12,50  
  Zaandam 1938 koper 12,50  
  Zaandam 1942 zink 15,00  
  Zaandam 1952 aluminium goud 7,50  
  Zaandam 1953 aluminium goud 7,50  
  Zaandam 1954 aluminium 3,00  
  Zaandam 1954 messing 10,00  
  Zaandam 1955 aluminium 3,00  
  Zaandam 1955 messing 10,00  
  Zaandam 1956 aluminium 3,00  
  Zaandam 1956 messing 10,00  
  Zaandam 1957 aluminium 3,00  
  Zaandam 1957 messing 10,00  
  Zaandam 1958 aluminium 3,00  
  Zaandam 1958 messing 10,00  
  Zaandam 1959 aluminium 3,00  
  Zaandam 1959 messing 10,00  
  Zaandam 1960 aluminium 3,00  
  Zaandam 1960 messing 10,00  
  Zaandam 1961 aluminium 3,00  
  Zaandam 1961 messing 10,00  
  Zaandam 1962 aluminium 3,00  
  Zaandam 1962 messing 10,00  
  Zaandam 1963 aluminium 3,00  
  Zaandam 1963 messing 10,00  
  Zaandam 1964 aluminium 3,00  
  Zaandam 1964 messing 10,00  
  Zaandam 1965 aluminium 3,00  
  Zaandam 1965 messing 10,00  
  Zaandam 1966 aluminium 3,00  
  Zaandam 1966 messing 10,00  
  Zaandam 1967 aluminium 3,00  
  Zaandam 1967 messing 10,00  
  Zaandam 1968 aluminium 3,00  
  Zaandam 1968 messing 10,00  
  Zaandam 1969 aluminium 3,00  
  Zaandam 1969 messing verkocht  
  Zaandam 1970 aluminium 3,00  
  Zaandam 1970 messing 10,00  
  Zaandam 1971 aluminium 3,00  
  Zaandam 1971 cn 10,00  

 


Buitenland. België

 

Nr. Plaats Jaar Materiaal Prijs €    Bijz.
           
  West-Vlaanderen 1962 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1965 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1967 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1968 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1969 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1970 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1971 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1972 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1973 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1974 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1975 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1976 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1977 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1978 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1979 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1980 aluminium 2,00  
           
  België-Belgique 1926 koper 4,50  
  België-Belgique 1941 zink 4,50  
  België-Belgique 1942 zink 5,00  
  België-Belgique 1943 zink 5,00  
  België-Belgique 1944 zink 5,00  
  België-Belgique 1945 zink 5,00  
  België-Belgique 1946 zink 4,50  
  België-Belgique 1947 zink 5,00  
  België-Belgique 1948 zink 5,00  
  België-Belgique 1949 koper 4,50  
           
  Liege 1972 aluminium 3,50  
           
  Luxembourg 1984 aluminium 5,00  
           
  Antwerpen 1950 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1951 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1952 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1953 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1954 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1955 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1958 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1965 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1966 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1968 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1969 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1970 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1971 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1972 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1973 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1974 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1975 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1976 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1977 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1978 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1979 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1980 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1981 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1988 aluminium 2,00  
  Brabant 1924 zink 3,00  
  Brabant 1925 zink 3,00  
  Brabant 1950 aluminium 2,00  
  Brabant 1951 aluminium 2,00  
  Brabant 1952 aluminium 2,00  
  Brabant 1953 aluminium 2,00  
  Brabant 1954 aluminium 2,00  
  Brabant 1955 aluminium 2,00  
  Brabant 1956 aluminium 2,00  
  Brabant 1957 aluminium 2,00  
  Brabant 1958 aluminium 2,00  
  Brabant 1962 aluminium 2,00  
  Brabant 1965 aluminium 2,00  
  Brabant 1966 aluminium 2,00  
  Brabant 1967 aluminium 2,00  
  Brabant 1969 aluminium 2,00  
  Brabant 1970 aluminium 2,00  
  Brabant 1971 aluminium 2,00  
  Brabant 1972 aluminium 2,00  
  Brabant 1974 aluminium 2,00  
  Brabant 1975 aluminium 2,00  
  Brabant 1976 aluminium 2,00  
  Brabant 1977 aluminium 2,00  
  Brabant 1978 aluminium 2,00  
  Brabant 1979 aluminium 2,00  
  Brabant 1980 aluminium 2,00  

 


Buitenland

 

Nr. Land Stad Jaar Materiaal Prijs €   Bijz.
             
  Australië Shire of Belmont 1962 – ’63 cn?? verkocht  
  Canada Red Deer 1986 aluminium 4,50  
  Z. Afrika Kaapstad 1953 al. 7,00  geel
  Z. Afrika Kaapstad 1954 al. 7,00  goud
  Z. Afrika Kaapstad 1957 al. 7,00  
  Z. Afrika Kaapstad 1960 al. 7,00  
  Z. Afrika Kaapstad 1962 al. 7,00  kleine letters
  Z. Afrika Kaapstad 1962 al. 7,00  grote letters. Geel
  Z. Afrika Kaapstad 1963 al. 7,00  
  Z. Afrika Kaapstad 1964 al. 7,00  
  Z. Afrika Kaapstad 1965 al. 7,00  

 


Vinders-, rabies- en andere hondenpenninkjes

 

Nr. Stad Omschrijving Jaar Materiaal Prijs €   Bijz.
             
  Amsterdam Sophia vereniging. Vinderspennng   messing 6,50  
  Amsterdam Sophia vereniging. Vinderspennng   messing 2,50 versleten
  Heemstede Sjakje. Vinderspenning   messing 3,50  
    S.R.G.N. Poezenkopje   cn?? 3,50  
    Afbeelding hondje op 2 zijden   plastic.  1,50  
    N.D.G. Ik ben geshipt   cn?? 2,50  
  Bennebroek Vinderspenning   cn?? 2,50  
  Houten Vinderspenning   messing 2,50  
  Leerdam Vinderspenning   messing 2,50  
    Louwie. 246492?   koper 5,00  
  Haarlem RDA   cn?? 4,00  
    Dierenambulance 024 –   messing 4,50  
  Hoorn Dierenambulance   aluminium 3,50  
  Groningen Dierenambulance   messing 4,50  
    U.C.S. vinderspenning   messing 3,50  
  Haarlem Vinderspenning   aluminium 3,50  
  Amsterdam Dierentehuis   messing 6,50  
    Hondsdolheid   messing 3,00 oud
    Nobivac 1998 messing 3,50  
    Rabies 2005 alu. Groen 2,50  
    Rabies 2006 alu. Geel 2,50  
    Rabies 2009 alu. Blauw 2,50  
    Rabies 2010 alu. Oranje 2,50  
    Rabies 2011 alu.groen 2,50  
    Rabies 2012 alu. Rood 2,50  
    Rabies 2016 alu. Goud 2,50  
  Belgie Rabies   messing 1,50  
    Rabquard   alu. rood 1,50  
    Rabies Cynamid 1963 aluminium 2,50  
    Rabies Fromm 1976 aluminium 2,50  
    Rabies Connaugh   aluminium 2,00  
    Rabies Behringwerke   aluminium 2,00