Hondenpenningen

Het stukje hierna is een deel van de inleiding uit de “Catalogus van Nederlandse hondenbelastingpenningen” van A.J. Kooij

 

Inleiding

Enkele eeuwen geleden was – in de grote steden – een hond als huisdier een luxe die maar weinig mensen zich konden veroorloven. In dit kader moet de belasting op honden gezien worden als een poging tot herverdeling van geld, immers de opbrengst van deze belasting kwam in de beginperiode (1797 tot ca. 1808) meestal ten goede aan armeninstellingen.

 

In de aansluitende periode (tot ca. 1850) is ook wel  hondenbelasting geheven,  o.a. van de gemeente Woerden is bekend dat in de jaren rond 1830 hondenbelasting werd geheven. Van deze periode zijn echter (nog) geen hondenbelastingpenningen bekend. In het midden van de 19e eeuw, na de nieuwe gemeentewet van 1851, werd  de hondenbelasting in diverse steden en gemeenten (weer) ingevoerd, en verschenen er diverse hondenbelastingpenningen. De opbrengst vloeide nu in de gemeentekas en kwam als zodanig ten goede aan de algemene middelen***.

 

Er is geen sprake van enige bestendigheid in het gemeentelijke hondenbelastingbeleid, in veel gemeenten werd (en wordt)  deze belasting even gemakkelijk ingevoerd als weer afgeschaft, terwijl ook lang niet altijd gebruik werd gemaakt van penningen. Daar waar wel penningen werden verstrekt verscheen meestal elk jaar een nieuwe penning welke vaak door kleur (metaalsoort) en/of vorm afweek van de penningen van de voorgaande jaren. Dit maakte voor de controleurs een eenvoudige visuele controle, ook op enige afstand, mogelijk. Er zijn echter ook gemeenten bekend, waar niet elk jaar een nieuwe penning werd verstrekt. Soms werd eenmalig een penning verstrekt die een hondenleven meeging; ook zijn er penningen verstrekt die gedurende enige jaren geldig bleven.

 

Klassen

In een aantal gemeenten bestonden verschillende belastingklassen, waarvoor soms ook verschillende penningen werden gebruikt. Zo zijn er o.a. indelingen bekend naar grootte of naar ‘gebruik’ van de hond (waakhond, trekhond, luxehond). Daar waar meerdere typen penningen van het zelfde jaar zijn opgenomen is meestal sprake geweest van meerdere klassen, en indien informatie aanwezig is, is dit bij de betreffende gemeente vermeld.

 

Nummers

De penningen zijn vrijwel altijd (doorlopend) genummerd,  van diverse penningen bestaan echter ook exemplaren zonder nummer. Waar  de gemeente de penningen zelf van een nummer voorzag betreft het dan overtollige (niet uitgereikte) exemplaren, en voor het overige betreft het monsterexemplaren van de fabriek. Bij de moderne penningen van de Rijksmunt (nu De Nederlandse Munt) begint het nummer meestal met de laatste 2 cijfers van het jaartal; bij de monsterexemplaren vindt men meestal een hoog nummer beginnend met de laatste 2 cijfers van het vorige jaar, of een fictief nummer zoals bv. 000000.

 

Collectie

In de catalogus zijn alleen de penningen opgenomen waarvan een exemplaar voorhanden is in de eigen collectie (ca.1800 ex.**), de collectie van het Koninklijk Penningkabinet te Leiden (ca.1500 ex.) en de collectie van het Belasting- en Douanemuseum te Rotterdam (ca.2000 ex.). Toegevoegd zijn enkele typen uit mij bekende particuliere verzamelingen. Het is echter aannemelijk dat er meer penningen zijn (geweest), hoeveel is nog niet echt in te schatten.

 

Determinatie

Van enkele  penningen is niet zeker of ze bij de juiste stad of gemeente zijn ingedeeld. In deze gevallen is op de betreffende pagina vermeld op grond waarvan de indeling heeft plaatsgevonden. Meestal is de indeling overgenomen van de collectie waarin de betreffende penning zich bevind (‘toewijzing vlgs. AJK, BDM of KPK). Penningen waarvan de stad of gemeente onbekend is zijn opgenomen na de letter Z.

 

Metaalsoorten

De meest voorkomende metaalsoorten zijn koper, messing, aluminium en zink. Een aantal penningen is afkomstig van ‘grondvondsten’. Hierbij is niet altijd vast te stellen of het bv. om koper of messing gaat, vanwege de sterke aantasting. Hierdoor zijn soms misschien twee typen opgenomen (koper en messing), terwijl er slechts één type is. Ook bij de penningen die een beschermlaag bezitten (bijvoorbeeld ‘verkoperd zink’) kan het voorkomen, dat er feitelijk sprake is geweest van slechts één type, doch dat de beschermlaag is verdwenen en er twee typen zijn vermeld (zink en verkoperd zink).

 

Afbeeldingen.

In de catalogus zijn alle typen afgebeeld door middel van tekeningen. Het is hierbij mogelijk dat soms kleine details onduidelijk zijn of ontbreken, dit wordt meestal veroorzaakt door het feit dat het enige beschikbare exemplaar in slechte conditie is.

 

Zeldzaamheid.

Er is weinig aanbod.  Op grond van de thans bekende aantallen en de interesse van verzamelaars is een indeling gemaakt in een vijftal groepen naar zeldzaamheid. In het algemeen kan gesteld worden dat penningen in de categorie P1 voldoende beschikbaar zijn, en penningen in de categorie P5 zeer schaars en gevraagd zijn.

 

 

** april 2021. Er zijn, sinds 1998, ruim 1000 meer bekend geworden.  

*** dit is de enige belasting (retributie) die gemeente ten eigen baten konden gebruiken.

 

 

De kwaliteit van deze penninkjes is, over het algemeen, zfr. of beter. Indien anders dan staat dat bij de opmerkingen. 

 

Het is ondoenlijk alles te fotograferen. Indien gewenst wordt een foto gemaakt.

A

 

Nr. Stad Jaar Materiaal Prijs € Bijz.
           
  Alkmaar 1928 mess. verkocht  
  Almere 1995 plastic wit 2,50 0307202
  Almere 1996 plastic rood 2,50 0307202
  Almere 2005 (?) alu (goudkl) 4,50 Nr. 620523 01072024
  Amersfoort 1891 koper 30,00 01072024
  Amsterdam 1875 mess. 30,00  
  Amsterdam 1876 koper 30,00 03072024
  Amsterdam 1878 koper 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1879 koper verkocht  
  Amsterdam 1880 koper 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1881 messing 30,00 04072024
  Amsterdam 1882 koper 20,00 bodemvondst
  Amsterdam 1883 koper 2,50 Bodemvondst 01072024
  Amsterdam 1884 koper 20,00  
  Amsterdam 1885 mess. 30,00  
  Amsterdam 1887 mess. 30,00  
  Amsterdam 1887 mess. 10,00 bodemvondst
  Amsterdam 1888 ?? 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1889 mess. 30,00  
  Amsterdam 1890 koper 30,00 01092021
  Amsterdam 1891 mess. 30,00  
  Amsterdam 1892 koper verkocht  
  Amsterdam 1893 koper 30,00 03072024
  Amsterdam 1894 koper verkocht  
  Amsterdam 1895 mess. verkocht  
  Amsterdam 1896 koper 30,00  
  Amsterdam 1898 ?? 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1899 koper 30,00  
  Amsterdam 1900 koper 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1901 koper 15,00 bodemvondst
  Amsterdam 1902 mess. 22,50  
  Amsterdam 1903 mess. 22,50  
  Amsterdam 1904 koper 15,00 Bodenvondst. 03072024.
  Amsterdam 1905 mess. 22,50  
  Amsterdam 1906 mess. 17,50  
  Amsterdam 1907 mess. 6,50 bodemvondst
  Amsterdam 1908 mess. 22,50  
  Amsterdam 1909 mess. 22,50  
  Amsterdam 1910 mess. 22,50  
  Amsterdam 1911 mess. 22,50  
  Amsterdam 1912 mess. 22,50  
  Amsterdam 1913 mess. 22,50  
  Amsterdam 1914 mess. verkocht  
  Amsterdam 1915 mess 22,50 03072024
  Amsterdam 1916 zink 30,00  
  Amsterdam 1917 zink 30,00  
  Amsterdam 1920 koper 22,50  
  Amsterdam 1921 mess. verkocht  
  Amsterdam 1922 mess. verkocht  
  Amsterdam 1923 mess. 20,00 03072024
  Amsterdam 1924 mess. verkocht  
  Amsterdam 1925 koper 20,00 03072024
  Amsterdam 1926 mess. 19,00  
  Amsterdam 1927 mess. 19,00  
  Amsterdam 1928 mess. 19,00  
  Amsterdam 1929 mess. 19,00  
  Amsterdam 1930 mess. 12,50  
  Amsterdam 1931 mess. 12.50 03072024
  Amsterdam 1932 mess. 12,50  
  Amsterdam 1933 mess. 12,50  
  Amsterdam 1934 mess. 12,50  
  Amsterdam 1935 mess. 12,50  
  Amsterdam 1936 mess. 12,50  
  Amsterdam 1937 mess. 12,50  
  Amsterdam 1938 cn 9,00 03072024
  Amsterdam 1939 koper 9,00  
  Amsterdam 1940 mess. 9,00  
  Amsterdam 1941 mess. 9,00  
  Amsterdam 1942 zink 12,50  
  Amsterdam 1943 zink 12,50  
  Amsterdam 1944 zink 12,50  
  Amsterdam 1945 aluminium 5,00  
  Amsterdam 1946 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1947 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1948 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1949 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1950 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1951 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1952 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1953 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1954 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1955 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1956 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1957 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1958 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1959 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1960 aluminium 5,50  
  Amsterdam 1988 aluminium paars/rood 3,50  
  Amsterdam 1989 aluminium grijs 3,50  
  Amsterdam 1990 aluminium blauw 3,50  
  Amsterdam 1991 aluminium 1,50  
  Amsterdam 1992 aluminium goud 3,50  
  Amsterdam 1993 aluminium rood 3,50  
  Amsterdam 1994 aluminium blauw 3,50  
  Amsterdam 1995 aluminium oranje 3,50  
  Amsterdam 1996 aluminium goud 3,50  
  Amsterdam 1997 aluminium griijs 3,50  
  Amsterdam 1998 aluminium groen 3,50  
  Amsterdam 1999 cn. kleur 6,50 01072024
  Amsterdam div cn 3,50  
           
  Apeldoorn 1949 messing 17,50  
  Apeldoorn 1952 Messing 15,00 01072024
  Apeldoorn 1953 messing 15,00 01072024
  Apeldoorn 1955 messing 15,00 03072024
  Apeldoorn 1958 messing 15,00  
  Apeldoorn 1959 messing verkocht
           
  Arnhem 1935 koper verkocht  

 


B – Gor.

 

Nr. Plaats Jaar Mat. Prijs €  Bijz.
  Bergh 1937 aluminium 30,00  
  Beuningen 1980 ++   messing 6,50 01072024
  Bussum 1993-’94 messing 5,50  
  Bussum 1995-’96 messing 5,50  
  Bussum 1999-2000 messing 3,50 01072024
  Bussum 2006-’08 cn 5,50  
           
  Breda zj messing 5,50  
  Deventer 1895 messing 30,00 01072024
  Deventer 1905 messing 25,00 01072024
  Deventer 1906 messing 25,00 01072024
  Deventer 1908 messing 25,00 01072024
  Deventer 1913 messing 25,00 01072024
  Deventer 1916 messing 22,50 01072024
  Deventer 1917** messing 25,00 01072024
  Deventer 1918 messing 25,00 01072024
  Deventer 1949 messing 12,50 bodemvondst
  Deventer 1953 messing 15,00 01072024
  Deventer 1956 messing 17,50  
  Deventer 1957 messing 17,50  
           
  Dinxperlo zj messing 5,50  
           
  Dokkum 1883 messing verkocht  
           
  Dongeradeel zj. (1994) messing 5,50  
  Dongeradeel zj. (1995) messing 5,50 03072024
  Dongeradeel zj. (1996) messing 5,50  
           
  Dordrecht 1987 aluminium 10,00  
           
  Druten (~1996) messing 5,50  
           
  Dubbeldam 1922 koper 25,00  
           
  Duiven 1994 alu zwart 4,50 03072024
  Duiven 1995 alu oranje 4,50 03072024
  Duiven 1997 alu blauw 4,50 03072024
  Duiven 1998 alu goud 4,50 03072024
  Duiven 1999 alu rood 4,50 03072024
  Duiven 2000 alu blauw 4,50 03072024
  Duiven 2001 alu oranje 4,50 03072024
  Duiven 2004 alu blauw 4,50 03072024
  Duiven 2005 alu oranje 4,50 03072024
  Duiven 2006 alu goud 4,50 03072024
  Duiven 2007 alu blauw 4,50 01072024
  Duiven 2008 alu goud 4,50 03072024
  Duiven 2009 alu rood 4,50 01072024
  Duiven 2010 alu oranje 4,50 03072024
  Duiven 2011 alu blauw 4,50 03072024
  Duiven 2012 alu rood 4,50 03072024
  Duiven 2013 alu oranje 4,50 01072024
 
  Echt 1968 alu 12,50 01072024
  Eemnes 2005+ aluminium paars/rood 4,50  
           
  Eijsden 1993 aluminium oranje verkocht  
  Eijsden 2005 aluminium oranje 10,00 01072024
  Eijsden 2006 aluminium blauw 10,00 01072024
  Eijsden 2009 aluminium groen 10,00 01072024
           
  Elburg 2001 aluminium blauw 4,50  
  Elburg 2007 aluminium rood 4,50  
           
  Etten Leur 1997 aluminium blauw 4,50 03072024
  Etten Leur 2000  aluminium oranje 4,50 02072024 
           
  Gorkum 1986 ?? 12,50  
  Gorkum 2007? aluminium zwart 4,50  
           

 


Gra – Ha.

 

Nr.  Stad Jaar Materiaal Prijs €   Bijz.
  ’s Gravenhage 1905 messing 25,00  
  ’s Gravenhage 1906 messing 25,00  
  ’s Gravenhage 1907 messing 25,00  
  ’s Gravenhage 1917 wm verkocht  
  ’s Gravenhage 1919 wm verkocht  
  ’s Gravenhage 1921 zink verkocht  
  ’s Gravenhage 1923 messing 7,50  
  ’s Gravenhage 1925 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1926 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1927 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1929 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1930 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1931 messing 12,50  03072024
  ’s Gravenhage 1932 messing 12,50  
  ’s Gravenhage 1933 messing 12,50  03072024
  ’s Gravenhage 1934 groen 10,00  
  ’s Gravenhage 1935 blauw 10,00  
  ’s Gravenhage 1936 goud 10,00  
  ’s Gravenhage 1937 rood 10,00  
  ’s Gravenhage 1938 paars 10,00  
  ’s Gravenhage 1939 rood 10,00  
  ’s Gravenhage 1940 groen 10,00  
  ’s Gravenhage 1941 messing 10,00  
  ’s Gravenhage 1942 zink 7,50 niet mooi
           
  ’s Gravenzande 1997 aluminium goud verkocht  
           
  Groningen 1954 messing 15,00  
  Groningen 1955 aluminium verkocht
  Groningen 1956 messing 15,00  
  Groningen 1957 aluminium 15,00  
  Groningen 1958 messing 15,00  
  Groningen 1959 aluminium verkocht  
  Groningen 1960 messing 15,00  
           
  Haarlem 1883 messing 25,00 01072024
  Haarlem 1888 messing verkocht  
  Haarlem 1891 messing verkocht  
  Haarlem 1920 messing 20,00 01072024
  Haarlem 1924 messing 15,00  
  Haarlem 1926 messing 17,50 01072024
  Haarlem 1927 messing 15,00 bodemvondst
  Haarlem 1928 messing 15,00  
  Haarlem 1929 messing verkocht  
  Haarlem 1931 messing 15,00  
  Haarlem 1933 messing 15,00 01072024
  Haarlem 1935 cn verkocht  
  Haarlem 1936 messing verkocht  
  Haarlem 1937 messing 15,00  
  Haarlem 1938 messing 15,00  
  Haarlem 1939 messing 15,00  
  Haarlem 1940 messing 15,00  
  Haarlem 1943 messing 15,00  
  Haarlem 1948 messing 8,50  
  Haarlem 1949 messing 8,50  
  Haarlem 1950 messing 8,50  
  Haarlem 1951 messing 8,50  
  Haarlem 1952 messing 8,50  
  Haarlem 1953 messing 5,50  
  Haarlem 1954 messing 5,50  
  Haarlem 1955 messing 5,50  
  Haarlem 1956 messing 5,50  
  Haarlem 1957 messing 5,50  
  Haarlem 1958 aluminium 5,50  
  Haarlem 1959 messing 5,50  
  Haarlem 1960 messing 5,50  
  Haarlem 1961 messing 5,50  
  Haarlem 1962 messing 5,50  
  Haarlem 1963 messing 5,50  
  Haarlem 1964 messing 5,50  
  Haarlem 1965 messing 5,50  
  Haarlem 1966 messing 5,50  
  Haarlem 1967 aluminium 5,50  
  Haarlem 1968 aluminium 5,50  
  Haarlem 1969 aluminium 5,50  
  Haarlem 1970 aluminium 5,50  
  Haarlem 1971 aluminium 5,50  
  Haarlem 1972 aluminium 5,50  
  Haarlem 1973 aluminium 5,50  
  Haarlem 1974 aluminium 5,50  
  Haarlem 1975 aluminium 5,50  
  Haarlem 1976 aluminium 5,50  
  Haarlem 1977 messing 5,50  
  Haarlem 1978 messing 5,50  
  Haarlem 1979 messing 5,50  
  Haarlem 1980 messing 5,50  
  Haarlem zj messing 6,50  
           
  Haarlemmermeer 1932 messing 17,50 01072024
  Haarlemmermeer 1936 messing verkocht  
           
  Haarlemmerliede en Spaarnewoude 1984 messing verkocht  
  Haarlemmerliede en Spaarnewoude 1988 messing verkocht  
  Haarlemmerliede en Spaarnewoude 1991 messing verkocht  
           
   Den Ham 1940  koper  17,50  01072024
  Haskerland 1953 aluminium 9,50 6 hoek. Bodemv.
  Haskerland 1953 aluminium 8,50 Label. Bodemv.
  Haskerland 1955 aluminium 9,50 Bodemvondst
           

Hee – Over.

 

Nr. Plaats Jaar Materiaal Prijs  €   Bijz.
  Heerlen 1938 messing 25,00  
           
  Heiloo z.j. messing 5,50  03072024
           
  Den Helder 1950 messing verkocht  
  Den Helder 1957 messing verkocht  
  Den Helder 1980 messing verkocht  
  Den Helder 1981 messing verkocht  
           
  Helmond 1988 messing 9,50  
  Helmond 1990 messing 15,00  
  Helmond 1994 messing 6,50 01072024
  Helmond 1998 witmetaal 6,50 01072024
  Helmond 2002 messing 6,50 01072024
   Hengelo   messing 4,50 01072024
           
  ’s Hertogenbosch 1882 ??? verkocht bodemvondst
  ’s Hertogenbosch 1889 ??? verkocht bodemvondst
  ’s Hertogenbosch 1898 ??? verkocht bodemvondst
  ’s Hertogenbosch 1902 messing verkocht  
  ’s Hertogenbosch 1903 messing verkocht  
  ’s Hertogenbosch 1912 messing verkocht  
  ’s Hertogenbosch 1924 messing verkocht  
  ’s Hertogenbosch 1925 ??? verkocht bodemvondst
  ’s Hertogenbosch 1958 messing 17,50 01072024
  ’s Hertogenbosch 1959 messing 17,50 01072024
  ’s Hertogenbosch 1964 messing 17,50 01072024
  ’s Hertogenbosch na 1994 messing 5,50  
           
  Heteren 1993 messing 5,50  
  Heteren 1996 messing 5,50  
           
  Hoogezand  zie  Sappemeer      
           
  Huizen ca. 1998 Aluminium 3,50  
           
  Katwijk zj messing 12,50  
           
  Kerkrade 1915 messng verkocht geen nummer. Ongebruikt
           
  Leerdam 1979 alumnium verkocht  
           
  Leersum 1996 witmetaal? 5,50  03072024
           
  Leeuwarden 1990 alu. blauw 4,50  03072024
           
  Leiden 1993 aluminium rood     verkocht   
           
  Leidschendam 1992 aluminium verkocht  
           
  Maastricht 1994 aluminium zwart verkocht  
           
  Meppel 1963 messing 17,50  
  Meppel 1963 aluminium 17,50  
  Meppel 1964 aluminium 17,50  
  Meppel 1964 messing 17,50 02072024
  Meppel 1965 messing 17,50  
  Meppel 1965 aluminium 17,50  
  Meppel 1966 messing 17,50  
  Meppel 1966 aluminium 17,50  
           
  Mierlo 1992-’95 messing 4,50  
           
  Nieuwerkerk a.d. Ijssel 1995 messing 5,50  
  Nieuwerkerk a.d. Ijssel 1996 messing 5,50  03072024
  Nieuwerkerk a.d. Ijssel 1998 messing 5,50  03072024
           
  Nijmegen 1951  messing 17,50 01072024
  Nijmegen 2001-’03 plastic (blauw) 6,50 01072024
  Nijmegen 2004-’06 plastic (groen) 6,50 01072024
  Nijmegen ???? plastic (rood) 6,50 10072024
           
  Oisterwijk 1994 aluminium 5,50  
  Oisterwijk zj cn 5,50  
  Opsterland 1924 messing 17,50 01072024
           
  Oss 2000 aluminium oranje 4,50  
           
  Overbetuwe 2001 messing 10,00  
  Overbetuwe 2002 messing 8,50 01072024
  Overbetuwe 2008 messing 8,50 01072024
           
  Overschie 1929 aluminium 17,50 01072024
  Overschie 1934 aluminium verkocht  
  Overschie 1936 aluminium 17,50 01072024
  Overschie 1937 aluminium verkocht  
  Overschie 1938 aluminium verkocht  
  Overschie 1940 aluminium verkocht  

 


R – V

 

Nr. Plaats Jaar Materiaal Prijs €   Bijz.
  Roermond 1950 messing verkocht
  Roosendaal en Nispen  1991 alu. goud  4,50 10072024
  Rotterdam 1908 koper verkocht
  Rotterdam 1911 koper verkocht
  Rotterdam 1915 koper 10,00  bodemvondst. 01072024
  Rotterdam 1916 koper verkocht
  Rotterdam 1917 koper 20,00  01072024
  Rotterdam 1919 zink 17,50  01072024
  Rotterdam 1921 koper 17,50  01072024
  Rotterdam 1923 koper 20,00
  Rotterdam 1923 zink 20,00
  Rotterdam 1924 koper 20,00
  Rotterdam 1925 koper 20,00
  Rotterdam 1926 koper 20,00
  Rotterdam 1927 messing 20,00
  Rotterdam 1928 messing 12,50
  Rotterdam 1929 messing 12,50
  Rotterdam 1930 messing 12,50
  Rotterdam 1931 messing 12,50
  Rotterdam 1932 messing 12,50 03072024
  Rotterdam 1933 messing 12,50
  Rotterdam 1934 messing 12,50
  Rotterdam 1935 messing 12,50
  Rotterdam 1936 messing 12,50
  Rotterdam 1937 messing 12,50
  Rotterdam 1937 koper 35,00
  Rotterdam 1938 messing 12,50
  Rotterdam 1939 messing 12,50
  Rotterdam 1940 messing 12,50
         
  (Hoogezand-)Sappemeer 1930 messing verkocht
  (Hoogezand-)Sappemeer 1934 koper 12,50
  (Hoogezand-)Sappemeer 1935 messing 12,50
  (Hoogezand-)Sappemeer 1936 koper 12,50
  (Hoogezand-)Sappemeer 1940 koper 12,50 20022023
  (Hoogezand-)Sappemeer 1942 zink 12,50
  (Hoogezand-)Sappemeer 1943 zink 12,50
         
  Schiedam 1913 koper verkocht
  Schiedam 1915 cn 22,50
  Schiedam 1917 zink 22,50
  Schiedam 1918 zink 22,50
  Schiedam 1919 zink 22,50
  Schiedam 1921 zink 22,50
  Schiedam 1935 aluminium 22,50
  Schiedam 1936 aluminium 22,50
  Schiedam 1937 aluminium 22,50
  Schiedam 1938 aluminium 22,50
  Schiedam 1942 zink verkocht
         
  Sliedrecht 1915 koper verkocht
  Sliedrecht 1916 messing 25,00 01072024
  Sliedrecht 1922 koper verkocht
  Sliedrecht 1930 koper 17,50 01072024
         
  Sneek 1914 koper verkocht
  Sneek 1939 zink 17,50 03072024
           
  Stein 2002 witmetaal 7,50 02072024
           
  Teteringen 1996 messing 5,50 03072024
           
  Uitgeest 1997 messing 4,50 02072024
  Utrecht 1894 koper 17,50 bodemvondst. 02072024
  Utrecht 1899?? koper 10,00 bodemvondst. 02072024
  Utrecht 1902 messing 22,50  02072024
  Utrecht 1922 zink verkocht
  Utrecht 1926 mess. verkocht
  Utrecht 1927 koper 9,50  glad
  Utrecht 1928 koper 9,50  glad
  Utrecht 1932** cn verkocht
  Utrecht 1933 cn verkocht
  Utrecht 1934 messing 17,50  02072024
  Utrecht 1935 aluminium 15,00 03072024
  Utrecht 1936 messing verkocht
         
  Vaals 2004 alu gekleurd blauw 8,50 02072024
  Vaals 2006 alu gekleurd groen 8,50 02072024
         
  Veghel ?? plastic rood verkocht
   Veldhoven 1997?   messing  4,50
  Veldhoven 2000?? messing 4,50
  Veldhoven ??? messing 4,50
         
  Vianen 1995 messing 8,00 02072024
  Vianen 2000-2002 messing 8,00 02072024
         
  Voorschoten zj (1957) messing 15,00 03072024
         
  Vught 1900 messing verkocht
  Vught 1901 messing verkocht
  Vught 1902 messing verkocht
  Vught 1903 messing verkocht
  Vught 1904 messing verkocht
  Vught 1905 messing verkocht
  Vught 1906 zink verkocht
  Vught 1907 zink verkocht
  Vught 1908 zink verkocht
  Vught 1910 zink verkocht
         

 


W – Z

 

Nr. Plaats Jaar Materiaal Prijs €    Bijz.
  Waalwijk zj (1990) messing 5,50  
  Waalwijk 1991 messing 5,50  
  Waalwijk 1992 messing 5,50  
  Waalwijk 1993 messing 5,50  
  Waalwijk 1994 messing 5,50  
  Waalwijk 1995 witmetaal 5,50 03072024
  Waalwijk 1996 messing 5,50  
           
  Weert 1995 alu gekleurd goud 4,50 02072024
  Weert 1996 alu gekleurd rood 4,50 02072024
  Weert 1997 alu gekleurd blauw 4,50 02072024
  Weert 2000 alu gekleurd blauw 4,50 02072024
  Weert 2001 alu gekleurd rood 4,50 02072024
           
  Weesp 1948 cn 15,00  
  Weesp 1949 messing 15,00 02072024
  Weesp 1949 cn 15,00 02072024
  Weesp 1950 cn 15,00  
  Weesp 1951 messing 15,00 02072024
  Weesp 1952 messing 15,00 02072024
  Weesp 1953 messing 15,00 02072024
  Weesp 1953 cn 15,00 02072024
           
  Westervoort 2005 aluminium blauw 4,50 kleur versleten
  Westervoort -2006 aluminium rood 4,50 kleur versleten
           
  Wychen 1992 aluminium 4,50  
  Wychen 1994 aluminium rood 4,50 03072024
  Wisch v.a. 1996 messing 4,50 02072024
           
  Ijsselstein 1998 aluminium goud 4,50  
  Ijsselstein 2000 aluminium grijs 4,50  
           
  IJsselmuiden v.a. 1994 messing 5,50 03072024
           
  Zaandam 1930 koper verkocht  
  Zaandam 1937 koper 17,50 02072024
  Zaandam 1937 messing 17,50 02072024
  Zaandam 1937 aluminium 17,50 02072024
  Zaandam 1936 aluminium 12,50  
  Zaandam 1938 aluminium 12,50  
  Zaandam 1938 koper 12,50  
  Zaandam 1942 zink 15,00  
  Zaandam 1952 aluminium goud 5,50  Versleten. 03072024
  Zaandam 1953 aluminium goud 7,50  
  Zaandam 1954 aluminium 3,00  
  Zaandam 1954 messing 10,00  
  Zaandam 1955 aluminium 3,00  
  Zaandam 1955 messing 10,00  03072024
  Zaandam 1956 aluminium 3,00  
  Zaandam 1956 messing 10,00  03072024
  Zaandam 1957 aluminium 3,00  
  Zaandam 1957 messing verkocht  
  Zaandam 1958 aluminium 3,00  
  Zaandam 1958 messing 10,00  03072024
  Zaandam 1959 aluminium 3,00  
  Zaandam 1959 messing 10,00  03072024
  Zaandam 1960 aluminium 3,00  
  Zaandam 1960 messing verkocht  
  Zaandam 1961 aluminium 3,00  
  Zaandam 1961 messing 10,00  03072024
  Zaandam 1962 aluminium 3,00  
  Zaandam 1962 messing 10,00  
  Zaandam 1963 aluminium 3,00  
  Zaandam 1963 messing 10,00  03072024
  Zaandam 1964 aluminium 3,00  
  Zaandam 1964 messing 10,00  
  Zaandam 1965 aluminium 3,00  
  Zaandam 1965 messing verkocht  
  Zaandam 1966 aluminium 3,00  
  Zaandam 1966 messing 10,00  
  Zaandam 1967 aluminium 3,00  
  Zaandam 1967 messing 10,00  
  Zaandam 1968 aluminium 3,00  
  Zaandam 1968 messing 10,00  
  Zaandam 1969 aluminium 3,00  
  Zaandam 1969 messing verkocht  
  Zaandam 1970 aluminium 3,00  
  Zaandam 1970 messing 10,00  
  Zaandam 1971 aluminium 10,00  
  Zaandam 1971 cn 3,00  
           
  Kooij 3024 1898 koper 25,00 bodemvondst. 02072024
    1912 koper 25,00 Rond, oogje, jaartal, nummer 170. 17072024
           

 


Buitenland. België

 

Nr. Plaats Jaar Materiaal Prijs €    Bijz.
           
  West-Vlaanderen 1962 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1965 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1967 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1968 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1969 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1970 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1971 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1972 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1973 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1974 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1975 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1976 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1977 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1978 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1979 aluminium 2,00  
  West-Vlaanderen 1980 aluminium 2,00  
           
  België-Belgique 1926 koper 4,50  
  België-Belgique 1941 zink 4,50  
  België-Belgique 1942 zink 5,00  
  België-Belgique 1943 zink 5,00  
  België-Belgique 1944 zink 5,00  
  België-Belgique 1945 zink 5,00  
  België-Belgique 1946 zink 4,50  
  België-Belgique 1947 zink 5,00  
  België-Belgique 1948 zink 5,00  
  België-Belgique 1949 koper 4,50  
           
  Liege 1972 aluminium 3,50  
           
  Luxembourg 1984 aluminium 5,00  
           
  Antwerpen 1950 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1951 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1952 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1953 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1954 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1955 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1958 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1965 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1966 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1968 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1969 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1970 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1971 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1972 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1973 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1974 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1975 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1976 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1977 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1978 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1979 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1980 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1981 aluminium 2,00  
  Antwerpen 1988 aluminium 2,00  
  Brabant 1924 zink 3,00  
  Brabant 1925 zink 3,00  
  Brabant 1938 zink 6,50 02072024
  Brabant 1950 aluminium 2,00  
  Brabant 1951 aluminium 2,00  
  Brabant 1952 aluminium 2,00  
  Brabant 1953 aluminium 2,00  
  Brabant 1954 aluminium 2,00  
  Brabant 1955 aluminium 2,00  
  Brabant 1956 aluminium 2,00  
  Brabant 1957 aluminium 2,00  
  Brabant 1958 aluminium 2,00  
  Brabant 1962 aluminium 2,00  
  Brabant 1965 aluminium 2,00  
  Brabant 1966 aluminium 2,00  
  Brabant 1967 aluminium 2,00  
  Brabant 1969 aluminium 2,00  
  Brabant 1970 aluminium 2,00  
  Brabant 1971 aluminium 2,00  
  Brabant 1972 aluminium 2,00  
  Brabant 1974 aluminium 2,00  
  Brabant 1975 aluminium 2,00  
  Brabant 1976 aluminium 2,00  
  Brabant 1977 aluminium 2,00  
  Brabant 1978 aluminium 2,00  
  Brabant 1979 aluminium 2,00  
  Brabant 1980 aluminium 2,00  

 


Buitenland

 

Nr. Land Stad Jaar Materiaal Prijs €   Bijz.
             
  Australië Shire of Belmont 1962 – ’63 cn?? verkocht  
  Canada Red Deer 1986 aluminium 4,50  
  Duitsland Elten 1970 alu. groen 8,50 02072024
  Duitsland Grevenbroich 1973 alu. groen 4,50 02072024
  Oostenrijk Linz 1895 koper 30,00 02072024
  Oostenrijk Steijer 1896 messing 30,00 02072024
  Z. Afrika Kaapstad 1953 al. 7,00  geel
  Z. Afrika Kaapstad 1954 al. 7,00  goud
  Z. Afrika Kaapstad 1957 al. 7,00  
  Z. Afrika Kaapstad 1960 al. 7,00  
  Z. Afrika Kaapstad 1962 al. 7,00  kleine letters
  Z. Afrika Kaapstad 1962 al. 7,00  grote letters. Geel
  Z. Afrika Kaapstad 1963 al. 7,00  
  Z. Afrika Kaapstad 1964 al. 7,00  
  Z. Afrika Kaapstad 1965 al. 7,00  

 


Vinders-, rabies- en andere hondenpenninkjes

 

Nr. Stad Omschrijving Jaar Materiaal Prijs €   Bijz.
             
  Amsterdam Sophia vereniging. Vinderspennng   messing 6,50  
  Amsterdam Sophia vereniging. Vinderspennng   messing 2,50 versleten
  Heemstede Sjakje. Vinderspenning   messing 3,50  
    S.R.G.N. Poezenkopje   cn?? 3,50  
    Afbeelding hondje op 2 zijden   plastic.  1,50  
    N.D.G. Ik ben geshipt   cn?? 2,50  
  Bennebroek Vinderspenning   cn?? 2,50  
  Houten Vinderspenning   messing 2,50  
  Leerdam Vinderspenning   messing 2,50  
    Louwie. 246492?   koper 5,00  
  Haarlem RDA   cn?? 4,00  
    Dierenambulance 024 –   messing 4,50  
  Hoorn Dierenambulance   aluminium 3,50  
  Groningen Dierenambulance   messing 4,50  
    U.C.S. vinderspenning   messing 3,50  
  Haarlem Vinderspenning   aluminium 3,50  
  Amsterdam Dierentehuis   messing 6,50  
    Hondsdolheid   messing 3,00 oud
    Nobivac 1995 messing 2,50 02072024
    Nobivac 1996 messing 2,50 02072024
    Nobivac 1998 messing 3,50  
    Nobivac 2001 messing 2,50 02072024
    Rabies  1982 alu. goud 2,00 02072024
    Rabies  1989 alu. blauw 2,00 02072024
    Rabies  1990 alu. goud 2,00 02072024
    Rabies 2005 alu. Groen 2,50  
    Rabies 2006 alu. Geel 2,50  
    Rabies 2009 alu. Blauw 2,50  
    Rabies 2010 alu. Oranje 2,50  
    Rabies 2011 alu.groen 2,50  
    Rabies 2012 alu. Rood 2,50  
    Rabies 2016 alu. Goud 2,50  
    Vanguard r pfizer 2005 alu. blauw 2,50 02072024
  Belgie Rabies   messing 1,50  
    Rabquard   alu. rood 1,50  
    Rabies Cynamid 1963 aluminium 2,50  
    Rabies Fromm 1976 aluminium 2,50  
    Rabies Connaugh   aluminium 2,00  
    Rabies Behringwerke   aluminium 2,00