Boeken

Catalogi, boeken over munten, penningen, bankbiljetten, aandelen en andere verzamelwaardige objecten.

Munten & munten verzamelen.

 

Auteur: Dr. James Mackay

Uitg.: Veltman

Jaar: 2007

Pag.: 256

Afm.:  240 x 306 mm

Gew.: 1640 gr.

ISBN:

Bijz.: harde kaft

Opm.: niet meer in de handel. Wordt op verschillende plaatsen,

antiquarisch,  aangeboden voor € 20,00 tot € 60,00.

 

B004                           Nieuw NU € 6,50

031012022

Jubileumuitgifte van de Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars (IBNS. 1986 – 2006).

 

Dit boek bevat onder andere een vergelijk van de catalogusnummers van Mevius en Lelivelt (1981), NVMH, AV 2002 en 2006 en link naar Bolten (Plomp was nog niet geschreven).

Daarnaast info over Nederlands boordgeld, biljetten Javasche bank en Nieuw-Guinea.

Mag in geen enkele bibliotheek ontbreken.

 

Uitgave:. IBNS

Samensteller: M.P. Garritsen

Afm.: 297 x 210 mm. A4.

Gew.: 423 gr.

Aantal blz.: 104.

Uitvoering: paperback

 

Uitgifteprijs € 12,95.  

 

B003                                                    € 9,50

09072021

Nederlandse hondenpenningen.

Catalogus

 

Auteur: A.J. Kooij

Jaar: 1998

Pag.: 212

Afm.: 296 x 210 mm

Gew.: 545 gr.

Bijz.: gesigneerd door auteur.

ISBN: 90-9012379-2

NUGI: 452

B001                             € 25,00       

 

De 7e druk is onlangs (mei ’24) gerealiseerd. Daar zijn nog enkele stuks van beschikbaar.

Niel Steenbergen.

Schepping in beeld.

 

Auteur: Wouter van der Kam

Uitg.: de Geus

Jaar: 1999

Pag.: 333

Afm.: 228 x 307 mm

Gew.: 2020 gr.

ISBN: 90-5226-653-0

Opm.: oorspronkelijke prijs fl. 129,00 (€ 58,50)

 

B002                                NIEUW  NU  € 25,00

 

Utrechtse penningen.

1522 – 2018.

 

Auteurs: Gerrit van Ingen en Frans Hendriks.

Uitg.: privé uitgave

Jaar: 2020

Pag.: ca. 175

Afm.: 215 x 303 mm

Gew.: 1017 gr.

Prijs:  € 35,00 (ex verzendkosten).

In eigen beheer uitgegeven. Bestellingen via de schrijvers.

Bijz.: uitgebreide beschrijving van bijna 1000 penningen. Verdeeld over 5 tijd

perioden. Gedeeltelijk geïllustreerd.

Er wordt aan een tweede deel gewerkt. Daarin o.a. een uitbreiding met ca. 200 stuks, en reken-, armen-, gilden- en presentatiepenningen. Ook de zgn. “Kooij” penninkjes, hondenpenningen en prijspenningen zullen toegevoegd worden.

Opm.: penningen uit dit boek, na 09082022 op deze site geplaatst, zullen

aangeduid worden met vIH  (vanIngenHendriks).

De boeken hieronder worden niet afgebeeld. Wilt u meer weten over een boek dan kan een afbeelding toegestuurd worden.

Nr. OB Categorie Auteur Titel Jaar Bijzonderheid Prijs €
101 Penn. Munt Nijleusing. Wiebe Het huisgeld en de penningen van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijksgestichten. 1821-1871 2022 Kaftbeschadiging 15,00
102 Penn. Munt Scharloo. Marjan Een kostbaar bezit. Doosje met boekje. Topstukken in het Rijksmuseum Penningkabinet. 6,50
103** Div. van Ginkel. Evert Omnis Potestas a deo 2009 Kracht en religie op munten en penningen. Engelse tekst 3,50
104** Bankbilj. cat. Mevius. J en Lelivelt F.G. De Nederlandse bankbiljetten van 1814 tot heden 1981
105 Cat. Officiële katalogus 1978 1978 Met aantekeningen 2,50
106 Cat. Zonnebloem Officiële katalogus 1979 1979 Met aantekeningen 2,50
107 Cat. Officiële katalogus 1982 1982 Met VOC duiten. Kaftbeschadiging 6,50
108 Cat. Mevius. J. De Nederlandse munten van 1795 tot heden 1980 Met aantekeningen 1,50
109 Cat. Mevius. J. De Nederlandse munten van 1795 tot heden 1982 Enkele aantekeningen 2,25
110 Cat. Mevius. J. De Nederlandse munten van 1795 tot heden 1986 1,00
111 Cat. Mevius. J. De Nederlandse munten van 1795 tot heden 1987 1,25
112 Cat. Mevius. J. De Nederlandse munten van 1795 tot heden 1990 1,25
113 Cat. Mevius. J. De Nederlandse munten van 1795 tot heden 1992 2,50
114 Cat. Mevius. J. De Nederlandse munten van 1795 tot heden 1995 1,25
115 Cat. Mevius. J. De Nederlandse munten van 1795 tot heden 2002 1,25
116 Cat. Mevius. J. De Nederlandse munten van 1795 tot heden 2003 1,50
117** Penningen Remmen. C. van De Haagse buurtverenigingen in de 17e en 18e eeuw en hun presentiepenningen 1992 Uitgave NK den Haag 8,00
118 Verzamelen Kommer. Kees 100 verrassende verzamelingen. 1990 Deel 8. Serie Shell helpt u op weg. 3,50
119 Numis-matiek Munt ABC 26 eeuwen muntgeschiedenis. Lexicon van A tot Z. Alfabetisch register van munten uit binnen- en buitenland. Uitgave Omni-Trading = Muntkoerier. 5,50
120 Cat. Zonnebloem Officiële katalogus 1978 1978 Met aantekeningen 2,50
121 Cat. Zonnebloem Officiële katalogus zilveren munten geslagen voor de Zeven Provinciën den Verenigde Nederlanden 1576-1795.       Deel 1. 1981 6,50
122 Cat. Kaminski. Cheslaw Ilustrowany Katalog Monet Polskich 1916-1975 1976 Kaft licht beschadigd. 3,50
123 Cat. Gadoury. Victor Monnaies Francaises. 1789-1995 1995 6,50
124 Numis-matiek Wittgen. Robert/Gouweleeuw. P.A. Goud 1966 6,50
125 Numis-matiek Korthals Altes. W.L. De geschiedenis van de gulden. Van pond tot euro. 2001 6,50
126 Numis-matiek Groeneveld. Rob. Vaarwel gulden. Van duit tot duizend. 2001 2,00
127 Munten, penn. Vier eeuwen Oranjes. Met munten en penningen uit hun tijd. Uitgave NMB 2,00
128 Penn. Belgische medailles 1990 Uitgave Provinciaal Munt- en Penningkabinet (Limburg). 3,00
129 Penn. Belgische medailles 1991 Uitgave Provinciaal Munt- en Penningkabinet (Limburg). 3,00
130 Penn. Belgische medailles 1992 Uitgave Provinciaal Munt- en Penningkabinet (Limburg). 3,00
131 Penn. Belgische medailles 1994 Uitgave Provinciaal Munt- en Penningkabinet (Limburg). 3,00
132 Penn. Belgische medailles 1999 Uitgave Provinciaal Munt- en Penningkabinet (Limburg). 3,00
133 Cat. Sanders. Drs. G.P. Catalogus der medailles, of gedenkpenningen, betrekking hebbende op de voornaamste historiën der Vereenigde Nederlanden, vervaardigd door de medailleurs Martinus & Joan George Holtzhey, tot Amsterdam. 2003 Uitgave 11. Nederlands Muntmuseum. 6,50
134 Tijdschrift? De Muntkroniek. 1977 Uitgave Stichting Numismatica 1977 2,00
135 Cat. Muntalmanak NVMH 2003 2,50
136 Cat. Muntalmanak NVMH 2008 3,50
137 Cat. Muntalmanak NVMH 2016 5,50
138 Cat. Zilvergewichten 1979 Duitse tekst. Copy 4,50
139** Munten Beek. M.v.d. De muntslag ten tijde van koning Willem I Serie “Een nieuwe vorst een nieuwe munt”. Deel 1. 12,50
140** Munten Beek. M.v.d. De muntslag ten tijde van koning Willem II Serie “Een nieuwe vorst een nieuwe munt”. Deel 2. 12,50
141 Geld Beek. B. van Geld. De geschiedenis en het verzamelen van munten, penningen en papiergeld 1987 4,50
142 Munten Hobson. B. Munten. Eenvoudige handleiding voor het bepalen van ouderdom en herkomst van munten. 1970 4,50
143 Fiscaal Volkmaars. E.JH. Fiscale cartoons en causerieën. Uitgave belastingdienst 2,50
144 Goud Boerman. C. en Meyer. P. Munten wijzer. Basisinformatie voor verzamelaars van gouden munten 1981 Uitgave Amro bank 4,00
145 Munten Bos. M. De zilveren dukaat 1992 Uitgave Ned. Munt 2,00
146 Cat. Schön. G. Welt Münz Katalog 1974 3,50
147 Penn. Weiler. Jhr. Ir. A.C. von Koninklijke Begeer B.V. Penningen. Geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. 1960 Samen met 148 135,00.
148 Penn. Weiler. Jhr. Ir. A.C. von Koninklijke Begeer B.V. Penningen. Geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975. Deel VI. 1975 Samen met 147 135,00
149 Cat. Gadoury. Victor Monnaies Francaises. 1789-2013 2013 9,50
150 Cat. Funck. W. Die deutschen Notmünzen 2012 Alle Amtlichen Ausgaben und deren Varianten der Städte, Gemeinden, Kreise, Ländern etc 35,00
151 Handleiding Schlumberger. H European gold coins guide book 1975 Papieren hoes beschadigd 12,50
152 Architectuur Hengeveld. J. De Munt. Het Geldmuseum en de renovatie van de Koninklijke Nederlandse Munt 9,50
153 Museum Kwakernaak. A. 65 jaar verzamelen 2006 De collectie van het museum Rijswijk 11,50
154 Munten, penn. Clain-Stefanelli. E. + V., Schön. G. Das grosse Buch der Münzen und Medaillen 1976 Met Europa catalogus 1900-1976 14,50
155 Penn. Vermeer Stichting Het Genie van Vermeer 1976 3,50
156 Penn. Penningen. 1953 Uitgave Koninklijk Penning Kabinet. Losbladig. Enveloppe beschadigd. 15,00
157 Geld Geldmuseum De wereld van het geld 2008? T.b.v. groep 8 leerlingen 1,50
158 Munten Boekhorst. B.H.J. te Van heerlijke munt tot hagemunt 2002 Een terugblik op 300 jaar muntslag op naam van de heren van den Bergh 4,00
159 Strips Kwartaal. 1986 nr. 14. Uitgave van het Nederlands centrum voor belangstellenden in strips 0,50
160 Penn., beelden en exotische stoffen Jos Reniers 25,00
161 Tentoon-stelling De stedelijke munt van Nijmegen 1979 Catalogi van het kunstbezit van de gemeente Nijmegen. Deel 2. 6,50
De catalogie van “Krause” en “Pick” worden al enige tijd niet meer gedrukt. Iedereen houdt de oude boeken vast omdat dit de enige nog beschikbare info is.
162 Munten Cuhaj. G.S. Standard Catalog of World Coins. 2001-date 2016 Ook genoemd “Krause”. 30,00
203 Munten Krause. L. en Mishler c. Standard Catalog of World Coins. 1701-1800 1997 Zeer goede staat. Enkele aantekeningen 30,00
163 Bankbilj. Cuhaj. G.S. en Shafer. N. Standard Catalog of World Paper Money. Modern issues 1961 – date 2002 Deel 3. 8e editie. Ook genoemd “Pick”. 22,50
164 Bankbilj. Cuhaj. G.S. en Shafer. N. Standard Catalog of World Paper Money. Modern issues 1961 – date 2004 Deel 3. 10e editie. Ook genoemd “Pick”. 23,50
165 Bankbilj. Cuhaj. G.S. en Shafer. N. Standard Catalog of World Paper Money. Modern issues 1961 – date 2005 Deel 3. 11e editie. Ook genoemd “Pick”. 24,50
166 Trotseer-loodjes Steijn. P.P. Meestertekens op het dak. 1995? Een verkenning naar de verschijningsvormen van trotseerloodjes van +/-1580 tot 1995 22,50
167 Bankwe-zen Geld 1964 Aspecten van het gebruik, het najagen en verspillen van geld. Uitgegeven bij het 100 jarig jubileum van Lentjes & Drossaerts, bankiers en assurantiemakelaars te ‘s.Hertogenbosch. Nummer 506 van 1000. 8,50
168** Cat. Jong. C.G. de Rijwielbelastingplaatjes. 2016 Catalogus Nederlandsche Rijwielbelasting 1924-1942. 8e herziene druk 7,50
169** Penn. N.K. Rotterdam Penningen uitgegeven door de Rotterdamse Vroedschap 1982 4,50
170 Economie Samuelson. P.E. Handboek van de economie. Deel 1 en 2 1968 Aula wetenschappelijke pocketboeken. Nrs. 350 en 351. 5,00
171 Roman Woude. J. van der De erfdochter. Illustraties van Eppo Doeve. 2,50
172 Economie Ned. Bank Reiswoordenboek van de Kredietcrisis 2009 1,00
173 Penn Nijleusing. W. Het huisgeld en de penningen van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijksgestichten 1821-1871. 2022 15,00
174 Bankbilj. Cuhaj. G.S. en Shafer. N. Standard Catalog of World Paper Money. Modern issues 1961 – date 1999 Deel 3. 5e editie. Ook genoemd “Pick”. Aantekeningen 22,50
175 Bankbilj. Cuhaj. G.S. en Shafer. N. Standard Catalog of World Paper Money. Modern issues 1961 – date 2001 Deel 3. 7e editie. Ook genoemd “Pick”. 22,50
176 Bankbilj. Pick. A. Standard Catalog of World Paper Money. General issues 18e – 20e eeuw. 1994 Deel 2. 7e editie. Ook genoemd “Pick”. Aantekeningen. Priijzen gedateerd. Info heel goed. 35,00
De onderstaande boekjes zijn allemaal uit de serie “De verzameling van ….”. Oorspronkelijke uitgave van de drukkerij van Amerongen. Mede uitgegeven door de Postgiro\Rijkspostspaarbank later de Postbank.
Niet bekend hoeveel er in het totaal zijn uitgegeven. 10 per jaar. Schatting 70 stuks. Mogelijk ook dat de drukkerij onder eigen naam nog uitgaf.
177 Eierdoppen Deel 2/1981 2,50
178 Poppen Deel 3/1981 2,50
179 Sluitwerk Deel 4/1981 2,50
180 Kikker Deel 6/1981 2,50
181 Autonummerborden Deel 7/1981 2,50
182 Radiateurmascottes Deel 8/1981 2,50
183 Oude jongensboeken Deel 1/1982 2,50
184 Clowns Deel 1/1983 2,50
185 Amusement machines Deel 6/1983 2,50
186 Voetbalvaantjes Deel 7/1983 2,50
187 Voetbalvaantjes Geen nummer, ander achterblad 2,50
188 Peper- en zoutstellen Deel 8/1983 2,50
189 HO-locomotieven Deel 9/1983 2,50
190 Houten schaatsen Deel 1/1986 2,50
191 Gelegenheidsbroden Deel 3/1986 2,50
192 Rijmprenten Deel 5/1986 2,50
193 Leeuwen Deel 6/1986 2,50
194 Vuurmakers Deel 7/1986 2,50
195 Grammofoon naaldendoosjes Deel 8/1986 2,50
196 Kerststallen Deel 10/1986 2,50
197 Miniatuurschoentjes Deel 4/1986 2,50
198 Draaitollen Deel 5/1987 2,50
199 Aandelen Drumm.U., Henseler. A.W., May. E.J. Oude aandelen 1981 Bibliophilia deel 8 4,50
200 Munten Passon. T. Cataloggus van de Nederlandse munten Overzee. Vanaf 1601 tot heden. 2022 Nieuw 27,00
201 Verslag Rijksmunt Jaarverslag 1985 4,50
202 Munten De laatste gulden 1998 Met insteekkaart voor de laatste munten. Geen munten 4,50
204** Cat. Bankbiljetten Plomp. P. Catalogus Nederlands papiergeld 1573-2002 2015 Hierin de Nederlandse bankbiljetten en het Nederlandse nood- en bedrijfsgeld. Het kan nog heel lang duren voor er een nieuwe druk zal verschijnen Nieuw

25,00

205** Cat. Bankbiljetten Plomp. P Catalogue papermoney of the Netherlands – Part 2 Hierin de biljetten van Nederland en Overzeese Gebieden. Geen noodgeld. Nieuw

31,50

206 Penningen Frederiks. Mr.J.W. Nederlandsche penningen 1947 Heemschutserie 6,50
207 Munten Netscher E en Chijs Mr. J.A. van der De Munten van Nederlandsch-Indië 1855 Dit is de eerste druk. Bij de latere drukken staat op de titelpagina een jaartal vermeld. Hier niet. Niet gebonden en niet gesneden. Boeken werden door de drukker afgeleverd bij de opdrachtgever die zelf een boekbinder zocht. Zeldzaam 150,00

 

28042024

208 Beelden, penningen Dragt T.H.  en Spaans L. Kees Verkade. Beeldhouwer 1999 Verkade heeft ook enkele (familie-)penningen gemaakt 35,00

28042024

209
210
211