Aandelen en obligaties

Een aandeel is een waardepapier waarmee men  een aantal rechten in een bedrijf heeft. Zowel NV’s als BV’s kunnen aandelen uitgeven.

 

Een aandeel geeft recht op zeggenschap en winst in de vorm van dividend (dat ook wel uitgekeerd wordt in de vorm van aandelen (stock). Alleen de aandelen van NV’s kunnen worden verhandeld via de effectenbeurs. Daar kan iedereen, via een commissionair of bank, aandelen kopen en verkopen. Aandelen worden ook vaak onderhands verhandeld  (**).

 

Naast aandelen worden er ook vaak obligaties verzamelt.

Een obligatie is een papier voor een lening. Deze worden uitgegeven door een overheid, een bedrijf of een instelling.  Als een van dezen  geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan geld komen. De koper van de obligatie ontvangt een rentevergoeding. Een obligatie heeft meestal een vastgestelde looptijd en wordt na afloop daarvan weer terugbetaald (afgelost).

Net als aandelen worden obligaties op de beurs, of onderling, verhandeld (**).

 

Na de tweede wereldoorlog was er in Nederland een geldzuivering. Ook aandelen en obligaties waren daarbij betrokken en moesten worden aangemeld.. Wanneer men kon aaantonen de stukken vóór de oorlog legaal in bezit gehad te hebben werd door een “Raad voor het Rechtsherstel” een verklaring afgegeven over de aanmelding. Dit betekende dat het stuk weer verhandeld mocht worden. Kreeg men deze verklaring niet dan was het stuk praktisch waardeloos. Het kon niet meer verhandeld worden.

Regelmatig komt met stukken met een aangehechte verklaring van rechtsherstel tegen.

 

Aandelen en obligaties worden gedrukt maar niet altijd gebruikt. Een gebruikt stuk heeft een nummer en er staan handtekeningen op. Wanneer het niet is gebruikt kunnen nummers en/of handtekeningen ontbreken. Die ontbreken ook vaak op de proefdrukken en specimen. Dit zijn de blankettes. Ook die worden verzameld (originelen zijn niet altijd in de verzamelmarkt te vinden).

 

Er worden tegenwoordig nauwelijks meer fysieke stukken uitgegeven. Het drukwerk, distributie en opslag is heel kostbaar (moet aan hoge veiligheids eisen voldoen). Bewerking, verwerking van verkochte en aangekochte is lastig. Lang geleden verden ze van bankkluis naar bankkluis verhuist. Gezien de veiligheidsrisico’s is dat thans ondenkbaar.  Aandelenbezit is nu digitaal geregeld. 

 

Hoe komen de stukken in de verzamelwereld? Bedrijven worden overgenomen of fuseren, ze kunnen failliet gaan. Bij overnamen worden de aandelen geruild o.i.d. Het oorspronkelijke aandeel wordt ongeldig gemaakt (gestempeld of handdtekening er uit geknipt).

Obligatieleningen worden vaker geheel afgelost en de stukken meestal vernietigd (verdwijnen in de papiermolen of oven). Soms komen ze weer tevoorschijn.

Als de verwerking bij bank of uitvoerende organisatie goed was zijn ze altijd ongeldig gemaakt. 

 

Onze voorraad.

 

Onze aandelen en obligatie voorraad is groot en bestaat o.a. uit:

 

  • Nederland
  • Nederlands Indië
  • Verenigde Staten
  • België
  • Rusland
  • en stukken van andere landen

 

Kwaliteiten.

 

De kwaliteit van aandelen en obligaties wordt niet aangegeven zoals de bankbiljetten e.d. 

Ze gingen, vroeger, van hand tot hand. Of bank tot bank. Voor het innen van het dividend moesten couponnen geknipt worden. Wanneer alle couponnen gebruikt waren werd, na inleveren van de talon, een nieuw couponvel verstrekt dat vaak aan het aandeel werd gespeld, geplakt of geniet.

Aandelen en obligaties kunnen er dus gekreukt uitzien. Verknipt, gescheurd, gevlekt en geplakt. Vaak gestempeld door waardeverandering of als identificatie. Met inkt of podlood voorzien van de naam van de eigenaar en van andere informatie. 

Al deze zaken tellen mee voor de kwaliteit en worden genoemd in de omschrijving. 

 

 

Prijzen.

 

Prijzen zijn afhankelijk van zeldzaamheid (enkele stuks tot honderden miljoenen), uitvoering (een mooi en leuk plaatjes is beter) en Interesse (banken, olie- en mijnbouw, tabak, cultures, foto/film, lokaal). Er zijn waarschijnlijk geen lijsten waar alle uitgegeven aandelen en obligaties op vermeld zijn. 

 

Minimum prijs, ongeacht oplage e.d., is € 0,50 per stukje.

 

Voordeliger stukken vindt u onder de “BEGINVERZAMELINGEN AANDELEN”.

 

De site.

 

In februari 2024 is een groot deel van onze voorraad Nederlandse- en Overzeese aandelen op de site gekomen. 

 

De buitenlandse (Amerikaans, Russische, Belgisch, Frans en anderen) komen zo spoedig mogelijk. Heeft u een vraag? Aarzel niet die via het contactformulier te stellen.

 

(**) info Wikipedia

 

Let u op de afmetingen in de tekst!

 A = Aandeel. O = Obligatie. C = met coupons. R = met rechtsherstel. Verk. = Verkocht. Ger. = Gereserveerd. 

 

(Opm.: het programma is helaas niet in staat scheidingslijnen in te voegen).

 

De stukken hieronder zijn niet afgebeeld. Indien interesse, en nog beschikbaar, zend met het contactformulier  het OA  nummer en u ontvangt de afbeelding.

Nr. OA A\O C\R Naam\omschrijving Jaar Nominaal (gulden) Oplage Prijs € Opmerking.
                 
101 A X Exploitatie- en Mijnbouw Mij. “Limba Kabila” 1904 250 4.800 8,50  
102 A CR Kampar-Sumatra Goud Exploitatie mij. 1926 1000 2.100 12,50 Smoezelig
103     Mijnbouw Mij. “Granplacer” 1900     7,50 Oprichtersaandeel . Hoekjes geknipt
104 A C Hollandsche Ertswinning Mij 1927 250 2.400 verk.  
105 A C Mijnbouw Mij. “Soemalata” 1896 250 6.000 12,50  
106 O C de Geconsolideerde Peninsular Koper Mij. 1891 1200 10.000 20,00 ook bedragen in ponden en marken
107 A C Mijnbouw mij “Usingen” 1898 600 1.000 verk.  
108 A C Manantoddy mijn-mij. 1893 100 3.000 12,50 Preferent aandeel
109 O C de Geconsolideerde Peninsular Koper Mij. 1891 40 3.000.000 22,50 Certificaat van obligatie
110 A C Mijnbouw Mij “Boeton” 1934 100   verk.  
111 A C Tereja-rivier Goud-mij 1900 250 4.000 verk. Beschadigd. Tekst Ned.\Frans
112 A C Gallicia Tin Mij. 1889 12 250.000 12,00 Tekst in Ned.\ Frans\Engels\Duits
113 A C De Leidsche Katoenmij 1887 1000 1.200 verk.  
114 A   Geldersch Overijsselsche Stoomtram Mij. 1885 250   37,50 Meerdere stuks aanwezig
115 A C “Transvalia” Land-Exploratie & Mijnbouw-MIJ 1897 60 35.000 12,50 Tweetalig Ned.\Frans
116 A C Nederlandsche Rumeensche Petroleum-mij 1909 250 2.000 15,00  
117 O   Petroleum Royalty Mij 1904 500 2.000 15,00  
118 A C Ned. Petroleum Mij. “Photogen” 1920 1000 14.000 12,50 Aandeel A. Ned.\Duits talig
119 A   Ned. Petroleum Mij. “Photogen” 1920 1000 14.000 12,50 Aandeel B. Ned.\Duits talig
120 A C Spokane Mijnen 1918 1000 600 12,50 Smoezelig
121 A C Zuid-Hollandsch Koffiehuis 1889 500   12,50 Aandeel A
122 A C Zuid-Hollandsch Koffiehuis 1889 500   12,50 Aandeel B. Ned.\Duits talig
123 A C Marx & Co’s bank 1917 1000 12.000 verk.  
124 O   Het Witte Kruis 1888 10 350.000 verk. Decoratief. Scheurtjes. Tweetalig Ned.\Duits
125 A C Nationale Stoomvaart Mij 1917 1000 500 12,50  
126 A   Alemeene Bank voor zakelijk Onderpand 1909 1000 1.000 9,50  
127 A C Nederlandsche Smederijen en Staalwerken te Terneuzen 1899 250 frank 24.000 20,00 Decoratief. Brussel.
128   C Mij. Voor hypothecair crediet “Holland-Mexico”. 1909   800 6,50 1/800 oprichters bewijs.
129 A   Maastrichtsche Spijker- & Draadnagelfabriek (vh Thomas Regout & Co) 1888 500 496 25,00  
130   C Certificaat Bank der Vereenigde Staten van Amerika te Philadelphia 1852 100 dollar   verk. Bijzondere veiligheidsrand.
131 A   Koninklijke Hollandsche Lloyd 1908 500 20.000 12,50 1/2 aandeel
132 A C Hollandsche Algemeene Atlantische Scheepvaart Mij 1917 1000 30.000 12,50  
133 A C Algemeene Petroleum Company 1913 125 8.000 12,50  
134 O C Kansas City, Pittsburg and Gulf Railroad Company 1895 500 10.000 15,00 Belangenvereniging
135 O C Gemeente den Helder 1905 1000 375 35,00 Schaars. Couponnen ongeldig gemaakt. Handtekenig uitgeknipt.
136 A C W.J. Kalis Wzn. & Co’s. Baggermij. 1917 1000 2.000 ger. 6% cumulatief preferent winstaandeel.
137 A C Minas Pedrazzini (goud en zilvermijn) 1926 1000 fr 35.000 6,50 Frans\Mexikaans
138 A C Mijnbouw Mij TOTOK 1897 100 12.000 12,50 Scheurtjes
139 A C Mij. Tot Exploitatie van Tuingronden 1930 100 50 19,50 Schaars, gerestaureerd
140 A   Wilson’s limonadefabrieken 1964 1000   17,50  
141 A C Hollandsche Algemeene Atlantische Scheepvaart Mij 1917 1000 30.000 8,50 Winstbewijs. Randschade
142 A C Nederlandsche Mij. Voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid. 1923 100 50.000 6,50 Aandeel A
143**     Adm. Kantoor van Europeesche Spoorwegwaarden. Stuhlweissenburg-Raab-Graz. 1893 300 kronen 113.390 6,50 Bwijs van deelgerechtigheid
144     Nederlandsche Instrumentenfabriek “Waldorp”. 1947     6,50 Recepis
145 A C Maatschappij voor tabakhandel Tabacus 1925 100 120.000 verk. Decoratief
146 A   Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij. 1938 50 50.000 15,00 Decortaief
147 A   Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij. 1938 250 10.000 verk. Decoratief
148 A   Handelmij. Surmann & Co. 1929 1000 12.000 25,00 Decoratief
149 A C Marx & Co’s bank 1911 1000 3.000 verk.  
150 A   Nederlandsche Mij. Voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid. 1920 1000 100.000 verk.  
151 O C Sint Aloysius Stichting 1947 1000 600 12,50  
152 A   Hollandsche Grondcredietbank 1904 15 3.600.000 5,00 Duits\Ned.\Frans. Premie-aandeel
153 A C Smit & Co’s Machinefabriek Kinderdijk 1953 250   35,00 Specimen gestempeld. Gewoon uitgegeven. Lag, waarschijnlijk, op kantoor als voorbeeld.
154** O C Gooische Tramweg Mij. 1931 1000 1.000 15,00  
155 A C Ridderkerkse Auto garage en Omnibus Mij. (R,A,G.O.M.) 1950 100 200 15,00  
156 A C R Probolingo Stoomtram Mij 1895 1000 900 15,00  
157 A C Autobusdienstenvereeniging. Jutphaas 1949 300   9,50  
158 A C Nieuw Afrikaansche Handels-Vennootschap 1880 150 13.300 8,00 Smoezelig. Resten van oopgeplakte documenten
159   C De Veluwse Auto-Dienst. Ermelo 1925   30 40,00 Oprichterbewijs. Schaars
160   CR Nederlansche Buurtspoorweg Mij. Zeist. 1937 500   20,00 Amortisatiebewijs
161*** A C Middenstandsdrukkerij 1958 50 300 8,50  
162 A   Vereenigd Industrieel Bezit no 28. Arnhem 1929 100   verk.  
163 A C Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart Mij. 1920 1000 25.000 17,50  
164 A C A. Wolf’s Electriciteits-Mij. Rotterdam 1920 1000 1.000 17,50 Met stempels.
165*** A C A. Wolf’s Electriciteits-Mij. Rotterdam 1920 1000 1.000 17,50 Beschikbaar nr. 46, 47 en 48. Geen stempels
166*** A C A. Wolf’s Electriciteits-Mij. Rotterdam 1920     17,50 Oprichterbewijs. Schaars. Beschikbaar nr. 46, 47 en 48. Geen stempels
167     Mij. Tot Exploitatie der Cultuur-Ondernemingen van E. Moormann & Co. 1921     7,50 Bewijs van deelgerechtigheid
168 A C Assimil 1950 100 200 12,50  
169 A C Unie Bank voor Nederland en Koloniën 1920 1000 15.000 9,50  
170*****     Central Public Utility Corporation 1933     2,00 Certificaat 10 aandeelen class a stock
171 A C Koninklijke Hollandsche Lloyd 1932 1000   12,50  
172** A C Handels-Assurantie- en Crediet Onderneming 1926 100 250 12,50  
173** A C Internationale Film Exploitatie “Filex” 1921 1000 100 30,00 Schaars
174** A CR Mij. Tot Exploitatie der Cultuur-Ondernemingen van E. Moormann & Co. 1921 1000 2.137 12,50 Cumulatief-preferent-winstdeelend
175 O C Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Amsterdam 1921 5   12,50 3% premie obligatie
176 A C Turner. Rotterdam 1941 100 1.000 verk. Nummer 1
177 A C Turner. Rotterdam 1941 100 1.000 9,50  
178 O C Koffie- & Theehandel voorheen Firma Joan Theo Ant. Schuver 1917 1000 200 5,00 Foto zie OA014 
179 O   Vereeniging tot Bevordering van ’s Land Weerbaarheid 1871 2,50 400.000 5,50 Loterij geldlening. Decoratief
180 A C Internatonale Handel- en Credietmij. 1920 150 60.000 verk. Veel stempels
181 A C Vliegbedrijf Meteoor 1952 1000 460 12,50 Blanquette
182** A C Briko 1954 50   9,50  
183** A C Middenstandsdrukkerij 1958 125 80 12,50 Schaars
184 A C Nederlandsche Wol-industrie. Veenendaal 1927 100   12,50  
185 A C Alweco. Den Bosch 1950 1000   9,50  
186 A C Nederlandsche Stoomlederfabriek. Rijen 1906 100 2.250 15,00 Decoratief. Ned. En Franse tekst
187 A C EGI. Eerste Groninger Inkoopvereeniging 1954 1000 100 15,00  
188 A C Industriëele Disconto Maatschappij 1927 1000 8.000 9,50  
189 A   Constructiewerkplaatsen vh. Du Croo en Brauns 1925 200 9.495 17,50  
190     St. Louis-San Francisco Railway Company 1932 10 x      $ 100   4,50 Certificaat
191   C Textiel Handelcompagnie “Amsteram” 1929 100 20000 x 10 12,50 Onderaandeel
192 A   Nederlandsch Amerikaansche Land-Mij 1900 1000 5.000 15,00  
193 A C Handelmij. “van Rossum & Co”. 1944 1000 1.000 12,50  
194   C The Rock Island Company 1912 $1000   3,50  
195 A C Industriëele Disconto Maatschappij 1950 100   7,50 10 4 1/2% preferent winstdelende aandelen
196 A C Solleveld, van der Meer & T.H. van Hattum’s stoomvaart Mij. 1917 1000 2.000 15,00  
197 A C Technische Handelmij Hollinda 1930 1000 250 12,50  
198 A C Tieleman’s Autobusbedrijf 1941 200 50 45,00 Schaars. Op een schrijfmachine gemaakt. Nr. 20
199 A C Tieleman’s Autobusbedrijf 1941 200 50 45,00 Schaars. Op een schrijfmachine gemaakt. Nr. 24
200     De Hollandsche Voorschotbank 1901 100 2.500 20,00 4 1/2 % schuldbrief
201 A   Stoomtram Maas en Waal. Nijmegen 1901 500 220 20,00 Aandeel A. Gerepareerd
202 A   Stoomtram Maas en Waal. Nijmegen 1901 500 200 20,00 Aandeel B. Gerepareerd
203 O C Van de Kuy & van de Ree’s Machinefabriek en Scheepswerf 1920 1000 1.000 22,50  
204 A C De Veluwse Auto-Dienst. Ermelo 1925 1000 100 40,00 Schaars
205 A C Nederlansche Buurtspoorweg Mij. Zeist. 1951 1000 1.000 20,00  
206 O C Nederlandsche Tramwegmij. 1907 500 3.753 15,00  
207     National Railways of Mexico 1909 $ 1000   6,50 10 eerste preferente aandelen. 2000 goud pesos.
208 A C Koninklijke Hollandsche Lloyd 1920 1000 50.000 8,50  
209 A C CEFIMA 1947 500 100 17,50 Schaars
210 A   De Nederlandsche Voorschotbnk 1896 1000 100 verk. Staat vol met handtekeningen
211 A C Borstel- en kwastenfabriek v.h. Fa. J.M. Bos. Groningen 1935 1000 50 35,00 Schaars
212   CR Nieuwe Inernationale Hypotheekbank. Groningen 1929     verk. Winstbewijs.
213** A C Vereenigde Hygiënische Melkinrichtingen 1942 500 1.200 15,00  
214 A C A. Hillen’s Sigaren en Tabaksgabriek. Delft 1930 100   15,00 Preferent aandeel
215 O C Koninklijke Hollandsche Lloyd 1925 250   12,50 2e hypothecaire inkomsten obligatie
216 A C Algemeene Bouw- en Exploitatie mij “de Witte Stad” 1924 500 500 12,50  
217 A C N.V. Vereenigd Bezit van Winstbewijzen Holtrans 1924 10 5.000 12,50  
218 A C Handelonderneming v/h E. van Dongen 1922 250 200 15,00  
219 A C Nederlandsche Export Unie. Hilversum 1940 500   verk. Aandeel A. Nummer 1
220 A C Nederlandsche Export Unie. Hilversum 1940 500   12,50 Aandeel B.
221 O C Stad Antwerpen 1887 100 fr. 1.834.400 15,00 Lange lening. Dit is stuk uit 1947. Volgens tekst de vervanging van het oorspronkelijke. Zeer decoratief. Zie. nr. OA631 voor oorspronkelijke stuk.
222 A   Hollandsche Grondcredietbank 1904 15 3.600.000 verk. Duits\Ned.\Frans. Premie-aandeel. Met buitenlands belastingzegel
223     National Railways of Mexico 1925 $ 1000   9,50 10 tweede preferente aandelen.
224 A C Nederlandsche Mij van Zekerheidsstelling van Ambtenaren en Beambten 1910 800 7.500 12,50  
225 O   Gemeente Hilversu, 1938 1000 3.825 8,50 Geperforeerd. Zeer decoratief.
226     Vereeniging tot stichting en instandhouding van een wijkgebouw “Calvijn” te Zeist 1932 100   15,00 Rode streep voor ontwaarding
227 A C Unie Bank voor Nederland en Koloniën 1914 1000 5.000 9,50  
228 A C Algemeene Industrie Mij. 1928 50 20.000 5,50 Tweetalig Ned.\Frans
229   C Hollandsche Bank vooe de Middellandsche Zee 1919     15,00 Oprichters-Bewijs
230     National Railways of Mexico 1924 $ 1000   6,50 10 eerste preferente aandelen. 2000 goud pesos.
231 O C Gemeente Rotterdam 1908 1000 7.000 6,50 Ongeldig geperforeerd
232 O C Gemeente Rotterdam 1916 1000 6.000 6,50 Ongeldig geperforeerd
233     Gemeente Rotterdam 1957 100 200.000 7,50 Geen nummer!! Niet uitgegeven?
234 A   Volks Aandelen Trust (V.A.T.) 1964 5 x 20   5,00 Recepis B
235 A   Speeltuinvereeniging “Centrum”. Assendelft 1939 10   7,50 Blanquette
236 A   Thomas Regout. Maastricht 1974 500   4,50  
237 A C Preformator. Hattem 1964 1000   8,50 Blanquette
238 A C Exploitatie Mij. Scheveningen (E.M.S.). 1966 5 x 100   9,50 Veranderd in 10 x 50 gulden
239** A C Lindeteves-Jacoberg 1970 10 x 100   12,50 Specimen.
240 A C Het Onderlng Crediet (opgericht in 1865)   1000   9,50 Serie B. Blanquette.
241 O   Oostzaanse Sport Vereniging (O.S.V.). 1990 100   6,50  
242     Nationaal Spaarfonds (“de Amsterdamsche Spaarkas”). 1955 504   12,50  
243 A C Industriëele Disconto Maatschappij 1950 100   5,50 10 4 1/2% preferent winstdelende aandelen. Blanquette.
244 O C Mij. Tot exploitatie van de Utrechtsche Conservenfabriek 1945 500   2,50 Blanquette.
245 A C Heiwerken nederland vh P van ’t Wout. Rijswijk ZH 1964 500   9,50 Blanquette.
246 A C Handelsondernemeing en Aannemingsbedrijf P. Kok. Zaandam 1964 1000   6,50  
247 A C Drukkerij D. Reidel. Dordrecht 1962 1000 500 6,50 Blanquette.
248 A C Saarloos’ Handelsmij 1960 1000   12,50 Ingevulde specimen
249 A C Het Onderlng Crediet (opgericht in 1865)   500   9,50 Serie B. Blanquette.
250 A   Nederlandsche Kunsthandel 1937 100 200 verk. Blanquette
251** A C Tempo  rollen. Woudenberg 1968 1000   7,00 Blanquette
252** A C “Tempo” Nederlandse Transportwerktuigenfabriek. Woudenberg 1968 1000   7,00 Blanquette
253 A C Schildersbedrijf “Protecol”. 1969 100   12,50 t.n.v. E.G. Zwolsman Scheveningen
254 A C Ziekentransport Mij. Groningen 1968 100 350 25,00  
255 A C “Kaashandel”.  Vh. J.J. Houtkooper & Zoon. Alkmaar 1913 500   15,00 Blanquette
256 A C Kon. D.S. van Schuppen. Veenendaal 1973 10 x 100   3,50  
257 A C Niplin “Rotterdam”. 1960 1000   9,50  
258** A C B.M.D.- Tempo. Woudenberg 1968 1000   7,00  
259 A C Industrieele bank en handel-mij 1901 250 ~2000 6,50 Specimen, gperforeerd, scheurtjes.
260 A C Kon. Scholten-Honig. Amersfoort 1974 25   3,50  
261*** A C Phoenix Rijwielenfabtiek Alb. Schootstra. Leeuwarden   500   9,50 Blanquette
262 A C Mij. Tot beheel van aandelen gebroeders van Heugten-Amerika. Scherpenzeel 1967 500   12,50 Blanquette
263 A C G. Dikkers & Co. Hengelo (O). 1973 10 x 100   3,50  
264 A C Tricotagefabrieken vh. Frans Beeren & Zonen. Weert 1963 1000   12,50  
265 O C “’s Heeren Loo”. Verenigign tot opvoeding en verpleging van geesteszwakke kinderen. Utrecht. 1951 500 2.000 8,50 Blanquette
266     Nationaal bezit van aandeelen A.N.I.E.M. 1928 1000   12,50 Recepis, specimen, geperforeerd
267 A C DAF. Eindhoven 1969 5   12,50  
268 O   Stichting Maas Ziekenhuis. Boxmeer 1968 1000 7.000 4,50  
269 A C Chemische fabtriek “Chembo”. Winschoten 1948 100   7,50 Blanquette. Onderaandeel
270 A C Bouwkas “Patria”. 1962 500 400 9,50 50% gestort
271     Phillips warrant 1984     7,00 Voor 20 aandelen
272 A C Merinfo 1980 100 x 50   7,50 Specimen
273     Gist-Brocades 1968 100   verk. Certificaat
274     Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 1996 $10000   10,00 Specimen
275 A   Saarloos’ Handelsmij. Aandeel B 1960 1000   12,50 Ingevulde specimen
276 A C Saarloos’ Handelsmij. Aandeel A 1960 1000   12,50 Ingevulde specimen
277 A C “Auburo”. Autobusstation Roterdam 1959 1000   8,50 Blanquette
278 A   Woningbouwvereniging “Eigen Haard”.  Amsterdam 1963 25   6,50  
279 A C Hoel “de vergulde kroon”. Amsterdam 1946 1000 150 12,50 Blanquette
280 O C Pluimveevoederfabriek “B.U.O.”. Ulchem. 1932 1000 900 12,50 Blanquette
281** O C stichting Het Rooms Katholiek Gasthuis. Tilburg 1971 1000 9.000 7,50  
282 A C Het Reformatorisch Dagblad. Driebergen-Rijsenburg. 1971 100   10,00  
283 A C Eierhandel en Pluimveebedrijf Luctor. Landsmeer. 1960 1000 200 17,50  
284 A C Kon. Scholten-Honig. Amersfoort 1970 25   2,50  
285 A C HPF. Holland Pacific Fund 1985 1000×10   9,50  
286 A C Twentsche Textiel Mij. Enschede. 1958 1000 3.950 12,50  
287     Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven 1971 100   8,50 Niet royeerbaar certificaat
288 A C Asta Motel Beverwijk 1961 1000   15,00 Serie b op naam van Heineken
289 A C Asta Motel Beverwijk 1961 1000   15,00 Serie c op naam van SHV
290   C Kon. Nederlandse Textiel-Unie KNTU. Enschede 1970 100   6,50 Certificaat
291 A C Kon. Scholten-Honig. Amersfoort 1966 4 x 25   verk.  
292 A C Kon. Scholten-Honig. Amersfoort 1966 20 x25   2,50  
293 A C Vandervliet-Wernink Beheer 1970 100   6,50  
294   C Kon. Nederlandse Textiel-Unie KNTU. Enschede 1967 1000   6,50 Certificaat
295 A C NEVEDA. Leidsche Wolspinnerij. Leiden. 1972 100   6,50  
296     Vereenigd beheer in oprichting 1928 1000   9,50 Specimen. Recepis.
297     VSB. VSB-groep. Utrecht. 1993 1000   6,50 Specimen. Vijf bankbieven
298     Borsumij Wehry. 1961 600   12,50 Script
299 A C KWALU 1986 100×500   6,50 Specimen
300 A C Austrabel 1988 10×1000   6,50 Specimen
               
301 A C Text Lite Holding 1984 10 x 1   6,50 Specimen
302 A C Stichting administratiekantoor Lenimmo 1996   13.095 6,50 Specimen
303 A C Nijgh & van Ditmar Grafische Bedrijven. Rijswijk ZH 1984 10x 25   verk.  
304   C Nijgh & van Ditmar Grafische Bedrijven. Rijswijk ZH 1984     12,50 Winstbewijs
305     Interfund. Rotterdam 1976     8,50 Participatiebewijs. Decoratief.
306     Eerste Nederlandsche Scheepsverband Mij. Dordrecht\Roterdam 1937 100   15,00 Blanquette geperforeerd
307 A   Zwolsche biscuitfabriek vh E. Helder & Co. Zwolle 1914 1000 600 12,50 Blanquette
308   C Peruvian transport Corporation limited. Toronto 1956 50 x $1,00 US   3,50 Certificaat
309 O   Deposito- en Fondsenbank DEFA. 1966 1000   12,50  
310     VSB. VSB-groep. Utrecht. 1992 1000   6,50 Specimen.
311 A C JGI Corporation 1999 1000   6,50 Specimen.
312 A C Verenigde Bedrijven Nederhorst (Nederhorst United). Gouda. 1973 50 x 20   3,50  
313 A   Drukkerij Senefelder 1949 500 381 32,50 Zeer decoratief
314** A C Douwe Egberts. Tabalsfabriek -Koffiebranderijen – Theehandel. Joure 1946 1000   12,50  
315 O C Gemeente Hilversum 1937 1000 16.700 15,00 Specimen geperforeerd
316 O C Gemeente Hilversum 1941 1000 2.650 15,00 Ongeldig gemaakt
317 A   Nederlandsch-Amerikaaansche Land Mij 1884 1000 5.000 verk.  
318 A CR Phaiton & Olean 1939 100   4,50  
319   C Zud-Afrikaansch Handelshuis 1923     20,00 Restantbewijs
320 A C Industriëele Disconto Mij. 1927 1000 3.000 6,50  
321 A C Industriëele Disconto Mij. 1925 1000 3.000 6,50  
322 A C Schildersbedrijf vh H. Louwers en Zoon. Eindhoven 1948 1000 150 16,50  
323 O C “Beider Belang” tot Exploitatie van onroerende goederen. Utrecht\den Haag 1918 100 21.000 15,00  
324 O C “Beider Belang” tot Exploitatie van onroerende goederen. Utrecht\den Haag 1922 100 105.000 25,00 Decoratie. Heel bijzondere rand
325 A C Rotterdamsche Papierhandel 1916 5000 50 12,50 Blanquette
326 A C Kon. P. Sluis. Pluimvee-, Vee- en Vogelvoederfabrieken. Weesperkarspel 1954 1000 1.000 12,50  
327     Kon. Nederlandsche Mij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië. 1937     6,50 Warrant
328 A C Petroleum Royalty Mij. 1901 100 100 15,00  
329 O C Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Amsterdam 1921 10   3,00 3% premie oblig. Zeer slechte staat
330 A C Vervoermaatschappij “de Noord-Westhoek”. Zwarsluis 1956 1000   17,50 Ten name va Provincie Overijssel
331 A C Kon. Scholten-Honig. Amersfoort 1966 25   2,50  
332 A C Service Petroleum Company Ltd. 1928 100 x 1 sh. = 5 pond   12,50  
333 A C Rawack & Grünfeld ertshandel mij. 1935 1000   15,50  
334   C American Natural Gas Corporation 1931     1,50 Certificaat
335 A C Vandervliet-Wernink Beheer 1970 10 x 100   7,00  
336 A C Zaanlandse Scheepsbouw Mij. 1958 500   17,50  
337 A C National Fuel Gas Company 1985 10x$10   9,50 Certificaat van 10 aandelen.
338 A   Mijnbouw mij. Simau. Batavia 1907 100 gulden Indisch 15.000 9,50  
339     Compagnie du Congo Belge. Mobeka. Belg. Cono. ca 1920   30.000 12,50 Zeer decoratief
340     Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven 1971 10 x 100   8,50 Niet royeerbaar certificaat
341 O C Verenigde Bedrijven Nederhorst (Nederhorst United). Gouda. 1973 1000 20.000 7,50  
342** A C Vihamij-Buttinger. Arnhem 1970 10 x 100   8,50  
343 A   Koninklijke Hollandsche Lloyd 1932 100   12,50  
344 A C Koninklijke Hollandsche Lloyd 1925 4 x 100   12,50 4 preferente aandeelen B
345 O   Gemeente Amsterdam. Geldlening 1948. 1951 1000 66.000 15,00  
346   C Verenigde Bedrijven Bredero VBB 1962 100   9,50 Niet-royeerbeer certificaat
347 A C Verenigde Bedrijven Nederhorst (Nederhorst United). Gouda. 1969 50 x 20   7,50  
348 A C Uitgevers-mij. Elsevier 1949 300   verk.  
349 A C Uitgevers-mij. Elsevier 1949 600   12,50  
350 A C Gebrs. Prins” Optische Magazijnen 1958 1000   12,50  
351 A   Berging goud- en zilverlading “Lutine”, 1933 1/20000   verk..  
352** A C Melkinrichting en Zuivelfabriek, voorheen Eekel. Weesp. 1920 250 40 17,50 Serie A. Schaars. Blanquette.
353 A C Melkinrichting en Zuivelfabriek, voorheen Eekel. Weesp. 1920 1000 90 17,50 Serie A. Schaars. Blanquette.
354** A C Melkinrichting en Zuivelfabriek, voorheen Eekel. Weesp. 1920 250 40 17,50 Serie B. Schaars. Blanquette.
355 A C Melkinrichting en Zuivelfabriek, voorheen Eekel. Weesp. 1920 1000 90 17,50 Serie B. Schaars. Blanquette.
356     Eerste Nederlandsche Scheepsverband Mij. Dordrecht\Roterdam 1937 100   15,00 Blanquette
357 A   Kon. P. Sluis. Pluimvee-, Vee- en Vogelvoederfabrieken. Weesperkarspel 1928 3000 250 27,50 Decoratief. Rand beschadigd
358 A   Algemeene Woningbouwvereeniging Amsterdam 1919 25   25,00 Aandeelboekje. Inclusief zegels, rentestempels en regelement van 1961
359 A C P. Koolstra en Zonen. Leeuwarden 1960 1000   8,50 Blanquette
360 O C Coöperatieve Melkinrichting, Stoomzuivelfabrie en Aankoopvereeniging St. Rosa”. Sittard 1937 250 320 25,00 Blanquette
361     ING Bank 1992 10000   7,50 Bankbrief. Specimen
362     ING Bank 1993 5000   7,50 Bankbrief. Specimen
363     Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific railroad Company. 1939 $ 1000   6,50 Certificaat
364     Algemeene Hypotheekbank 1922 1000 2.400 7,50 Specimen
365   C Eerste Ned. Mij. Voor Draadlooze Telegrfie en Telefonie 1921     8,50 Oprichtersbewijs. Blanquette
366     Unilever 1937     verk. Optiebewijs
367**     Koninklijke Hollandsche Lloyd 1925 100   5,00 Winstbewijs
368 A C Nationale Stoomvaart Mij 1916 1000 500 8,50 Roestvlekjes
369     Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteits Mij 1928 500   12,50 Recepis. Specimen. Geperforeerd
370     Central Public Service Corporation 1928     1,50 Certificaat 10 aandeelen class a stock
371     Associated Gas and Electric Company 1931     2,50 Certificaat 10 aandeelen class a stock
372     Internationale Hypotheekbank 1900 1000   Specimen
373*** A C Bouw- en Aannemersbedrijf “Nieuw ’s Gravenhage”. 1946 500   12,50  
374 A C Kegge’s Vishandel 1949 1000   17,50 Blanquette
375 O C Algemeene Bank voor Zakelijk Onderpand 1909 1000   12,50 Specimen. Geperforeerd
376     ING Bank 1994 10000   7,50 Bankbrief. Specimen
377 A C Washington Exploitatie Mij. 1914 200 525 12,50  
378     The Southern Company 1966 5 x $5,00   4,50 Certificaat. Gekreukeld
379 O C Rabobank Nederland 1984 1000 150.000 6,50 Specimen
380 O C Rabobank Nederland 1984 50000   6,50 Specimen
381 O C Rabobank Nederland 1984 1000 150.000 6,50 Specimen
382   C Rabobank Nederland Hypotheek 1982 1000   6,50 Specimen
383   C Rabobank Nederland Hypotheek 1983 1000   6,50 Specimen
384   C Rabobank Nederland Hypotheek 1983 25000   6,50 Specimen
385   C Rabobank Nederland Hypotheek 1984 1000   6,50 Specimen
386     Internationale Nederlanden bank 1992 100000 4.000 6,50 Specimen
387 O   Europese Investeringsbank 1978 1000 125.000 6,50 Specimen
388   C Van Lanschot Bankiers 1983 1000   6,50 Specimen
389 A C Mij. Voor Handel in- en Exploitatie van Onroerende Goederen C.M. de Ruiter 1961 1000   6,50 Blanquette
390     Mij. Voor hypothecair crediet “Holland-Mexico”. 1919     8,50 Winstbewijs.
391     Oliefabrieken Insulinde 1920 100   verk. Certificaat
392 A C “De Lauwersdiensten”. Kollum. 1939 1000   15,00 Blanquette
393 O   Nederlandsche Grondbriefbank 1913 500 5.000 12,50 Specimen
394 O C Electromotorenfabriek “Dort”. Dordrecht. 1944 1000 500 12,50 Blanquette
395 O   Het Nederlandsche Veem 1899 1000 500 12,50 Blanquette
396 O   Het Nederlandsche Veem 1901 1000 500 12,50 Blanquette
397   C Coöperatieve ijsfabriek Rotterdam 1919     2,50 Winstbewijs. Heel slechte kwaliteit
398     Nieuwe Nederlandsche-Amerikaansche Hypotheekbank. Groningen 1929     12,50 Amortisatiebewijs
399 A C Exploitatie Mj. Der Chemische Industrie “Amsterdam”. 1916 1000 500 22,50  
400 A C Exploitatie Mij. Het Huis 1918 500 100 19,50 Blanquette
401 A C Hotelmaatschappij “Piscaderabaai”. Willemstad Curacao. 1967 NA  100   16,50  
402 A C Black, Sivalls & Bryson  (Nederland). 1999 1000   8,50  
403 O   De OLVEH van 1879 1969 25   12,50  
404 A C Cultuur Mij. Bajabang 1923 50 15.000 8,50 Tweetalig Ned.\Frans
405 A   Serajoedal Stoomtram-Mij. 1897 1000 1.500 12,50  
406 A C Belgisch-Nederlandsche Cultuur-Mij. 1904 100 3.500 9,50 Tweetalig Ned.\Frans
407 O C Nieuw Tjisalak 1927 20 100.000 9,50 Tweetalig Ned.\Frans
408 A   Brusselse Mij van Cultures op Java 1913   2.500 12,50 Stichersaandeel. Tweetalig Ned. \Frans
409** A C Algemeene Mij. Van Ondernemingen in Oost-Indië. Vh. Brusselse Mij van Cultures op Java 1924 50 100.000 12,50 Tweetalig Ned.\Frans
410 A C Exploitatie-Mij Noembing 1924 100 25.000 7,50 Tweetalig Ned.\Frans
411 A C Handel Mij NIWEDO 1950 1000 100 20,00  
412   CR Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij 1922 100   12,50 Certificaat
413   CR Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij 1937 100   12,50 Certificaat
414 A   Belgisch-Nederlandsche Mij. Koloniale Bosch- en Landbouw Ondernemingen 1918 100 5.000 9,50 Voorlopig bewijs van aandeel. Beschadigd.
415 A C Insulinde Cultuur Syndicaat 1955 600   9,50  
416** A C Suikerfabriek “Kaliredjo”. 1909 1000 2.000 12,50  
417 A C Belgisch-Nederlandsche Cultuur-Mij. 1904 100 3.500 12,50 Tweetalig Ned.\Frans. Decoratief
418** A C Société de Culture de Pacouda. Hollandaise. La Haye 1911 40 65.000 4,50 Franse tekst
419 A C Sumatra Plantage Mij. 1910 250 4.000 12,50  
420*** A C West-Sumatra Rubber en Koffie Cultuur Mij. 1927 500 3.000 12,50  
421 A CR Cultuur Mij. “Soekawana”. 1935 250 2.000 12,50  
422   CR Amsterdam-Tapanoeli Rubber en Cultuur Mij. 1910   1/5000 12,50 Winstaandeel
423 A C Internationale kapok-Mij. Vh. Van Aarsen & van Gelder. Nijmegen 1917 500 1.000 verk.  
424 A   Exploitatie-Mij Noembing 1937 50 32.500 6,50 Tweetalig Ned.\Frans
425   C Administratiekantoor “Mataram”. Afd. Cultuur Mij “Tjokro Toeloong”. 1930 1000   9,50 Certificaat
426** A CR Nederlandsch-Indische Spoorweg Mij 1920 1000   15,00 Zeer decoratief
427 A CR Passoeroean Stoomtram Mij. 1905 100 5.000 15,00 Een aandeel
428 A CR Passoeroean Stoomtram Mij. 1905 100 5.000 15,00 Drie aandelen
429 A C Gemeenschappelijk Bezit van West-indische Cultuurondernemingen 1927 1000   6,50 Randschade
430     Holland Langkat Rubber Mij. 1938 100   8,50 Amortisatiebewijs
431 A CR Cultuur-mij. “Tjepper”. 1936 5 x 100   8,50  
432   C Kokosnoten en Coprah Mij. 1914   2.400 15,00 Oprichterbewijs. Tweetalig Ned.\Frans
433 A C Caoutchouc en Koffie Cultuur Mij. Dolok Baros. Bern. 1910 5 x 10 60.000 9,50 Franse tekst
434**     Batjan-Expoitatie-Mj. 1892     9,50 Winstaandeel
435 A   Nederlandsche Gutta-Percha Mij. 1911 250   2,50  
436 A CR Crediet- en Handelsvererreeniging “Banda”. 1925 1000 3.000 4,50 Preferent aandeel
437 A CR Samarang-Joana Stoomtram Mij. 1882 1000 4.000 17,50  
438   C Bantamsche Plantagen Mij. 1907     9,50 Winstbewijs. Tweetalig Ned.\Frans
439   C Deli-Moeda Plantagen Mij. 1910     6,50 Winstbewijs. Tweetalig Ned.\Frans
440 A CR Cultuur Mij. Pengadjaran 1934 500 794 6,50  
441 A CR Tjisoedjen Cultuur Mij. 1910 500 1.000 9,50  
442***   C Algemeene Belgisch-Javasche Cultuur Mij. 1906   12.500 6,50 Oprichteraandeel. Tweetalig Ned.\Frans
443 A CR Oost-Java Stoomtram-Mij. 1949 100   8,50  
444**   C Cultuur Mij Bajabang. 1923 50 400 6,50 Deel winstaandeel. Tweetalig Ned.\Frans
445 A   Probolingo Stoomtram Mij 1895 1000 900 15,00  
446   C Suikerfabriek “Bodjong”. 1928 100   8,50 Certificaat
447** A CR Kina-Mij “Soekawana”. 1917 500 1.000 9,00  
448 A C Nederlandsche Exploitatie- en Exploratiemij. “Oost-Sumatra”. 1898 100 10.000 9,50  
449 A CR Algemeene Belgisch-Javasche Cultuur Mij. 1906   12.500 9,50 Tweetalig Ned.\Frans
450 A C Nederlandsch-Indische Rubbel en Hevea Exploitatie Mij. 1910 25 20.000 12,50  
451   C Java Petroleum Mij. 1896     15,00 Oprichteraandeel.
452   CR Petroleum-Mij “Moesi Ilir”. 1901   4.800 8,50 Oprichtersaandeel. Tweetalig Ned.\Frans
453 A C Overzeesche Cultuur en Handel mij. 1933 400   15,00  
454 A C Indische Land- en Boschbouw Mij. 1912   2.000 9,50 Winstbewijs
455 A   Cultuur Mij. “Soeban Ajam”. 1919 1000 750 12,50  
456 A   Cultuur Mij. “Soeban Ajam”. 1926 1000 2.500 12,50  
457     Bataviasche Verkeers Mij. Batavia 1930 250   12,50 Amortisatiebewijs
458** A   Peudawa Petroleum Mij. 1912 500 4.600 10,00  
459 A C Algemeene Petroleum Mij. 1913 125 8.000 15,00  
460     Langkat Tabak Mij. 1910 100   7,50 Onder-aandeel
461     Suikerfabrieken “Tjeweng Lestari”. 1951 500   8,50 Warrant
462 A CR Javasche Bosch-Exploitatie Mij. Vh. P. Buwalda & Co. 1894 1000 1.350 8,50  
463     Suikeronderneming “Poerworedjo”. 1908   7.400 7,50 Winstaandeel
464   C Semadam (of Simadam) Cultuur Mij. 1913   2.500 9,50 1/10 Stichtersaandeel. Tweetalig Ned.\Frans
465 A C Suikeronderneming “Poerworedjo”. 1921 1000 5.000 9,50  
466 A   Siboga Caoutchouc Plantage Mij. 1910   50.000 9,50 Franse tekst. Action de dividende.
467 A CR Semarang-Cheribon Stoomtram Mij. 1910 1000   8,50  
468 A CR Serajoedal Stoomtram-Mij. 1894 1000 1.500 15,00  
469 A C Siboga Caoutchouc Plantage Mij. 1910 10 75.000 7,50 Franse tekst. Action de capital.
470     Wabash Railroad Company. 1915 $ 1000   3,50 Depot Certificaat
471*** A CR Exploratie Mij. “Bengkalis”. 1935 1000   7,50  
472 A C Internationale Tabakshandel Mij. 1919 1000 500 verk. Cumulatief Preferent Winstdeelend Aandeel
473 A CR Cultuur Mij. “Soerowinangoen”. 1919 500 1.000 12,50  
474 A CR Vereenigde Vorstenlandsche Cultuur-mij. 1937 2 x 250   7,50  
475 O C Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteits Mij 1914 500   7,50 Specimen. Geperforeerd
476 O C Bouw- en Handelmij. “Janus III”. 1931 500 40 22,50 Schaars
477 A C Electromagnetische Extractie-Mij. 1933 500   8,50  
478 A C Nieuwe Nederlandsche-Amerikaansche Hypotheekbank. Groningen 1929 250 30.000 verk.  
479 O   Paleis voor Volksvlijt. 1869 2,50 400.000 15,00 Zeer decoratief.
480 O   Vereeniging tot Bevordering van ’s Land Weerbaarheid 1870 2,50 400.000 10,00 Loterij geldlening. Zeer decoratief
481 O   Vereeniging tot Bevordering van ’s Land Weerbaarheid 1870 2,50 400.000 9,50 Loterij geldlening. Zeer decoratief. Zwaar gestempeld
482 A C De Financieële Koerier 1948 100   12,50 Blanquette
483 A C Felix’s fabrieken 1954 1000   12,50 Blanquette
484   C De Tilburgsche Hypotheekbank. Tilburg 1976 50   9,50 Certificaat
485 A   Twentsche Textiel  Mij. 1940 1000 500 15,00  
486 A   zuider Stoomtramweg-Mij. Breda. 1881 100 600 verk  
487** A C Leeuwarder Auto Bus Onderneming “L.A.B.O.”. Leeuwarden 1955 1000   9,50 Blanquette
488 A C Sleepkaan “Industrie IV”. 1932 1000 10 35,00 Zeer schaars. Blanquette
489 A C Bouwvereeniging “Volksbelang”. Naarden. 1914 10   9,50 Blanquette
490 A C  Handel mij. Vh. Kerkhoff & Co. 1917 500 1.000 12,50  
491 A C Goederenhandel vh. Gebr. Abas. 1946 1000   15,00  
492 A CR Handelmij. “van Rossum & Co”. 1943 1000 1.000 15,00  
493 A   Handelmij. “van Rossum & Co”. 1940 1000   15,00  
494 A C N.V. ’s Hertogenbosch-Vught-Voorburg. Den Bosch 1948 10×500 160×500 9,50 Blanquette
495 A C Handel en Industrie Mij. H.I.M. Haarlem 1949 1000 100 20,00 Schaars
496 O   Het Witte Kruis 1888 10 350.000 15,00 Decoratief. Scheurtjes. Tweetalig Ned.\Duits
497 A C  Scheepvaart-Mij. “Hernodia”. 1918 1000 120 15,00 Blanquette. Schaars
498** A C Koninklijke Nederlandsche Handelsassociatie Blass & Groenewegen. Utrecht 1910 500 2.000 12,50  
499** O   CO-OP Nederland 1964 50 50.000 28,50 Serie D. Deze zou nog inwisselbaar moetsn zijn. Coupons ontbreken echter.
500 O   CO-OP Nederland 1964 50 100.000 28,50 Serie E. Deze zou nog inwisselbaar moetsn zijn. Coupons ontbreken echter.
501 O   Vereeniging Roterdamsche Schouwburg. 1882 2,50 400.000 19,50 Decoratief. Rand beschadigd.
502     Administratiekantoor Magreb 1955     12,50 Certificaat. 10 x 5000 Marrocaanse franken in Compagnie Cheriefienne et Neerlandaise des Plantations “Hafaya”.
503** O C Gezelschap van Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad te zakopane bij Krkau te polen 1929 100 3.000 70,00  
504 O C Roomsch Katholieke Stichting Fundacja “Zaklady Kornickie. Kornik (bij Posen) 1929 100   70,00  
505 O C Roomsch Katholieke Stichting Fundacja “Zaklady Kornickie. Kornik (bij Posen) 1929 500   70,00  
506 O C Roomsch Katholieke Stichting Fundacja “Zaklady Kornickie. Kornik (bij Posen) 1929 1000   70,00  
507 O C Het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Posen bij Posen. 1928 100   70,00  
508 O C Het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Posen bij Posen. 1928 500   70,00  
509 O C Het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Posen bij Posen. 1928 1000   70,00  
510** O C Stichting Hillegersbergsch Verbond tot Bevordering van Watersportbelangen. Hillergersberg. 1936 25 200 22,50 Blanquette
511 A C J.G. de Haan en Zonen. Musselkanaal. 1948 1000   12,50 Blanquette
512 A C Content Beheer 1986 100 x 1   4,50 Specimen
513 A   Zuider Stoomtramweg-Mij. Breda. 1952 250 600 15,00 Blanquette
514 A C S.L. van Nierop & Co’s Handelmij. 1914 1000 1.000 12,50  
515 A C S.L. van Nierop & Co’s Handelmij. 1920 1000 8.000 6,50  
516 A C T. vergeer’s Groothandel in Behangers- en Stoffeerdersartikelen. Zutphen. 1961 1000 600 12,50  
517 A C Solleveld, van der Meer & T.H. van Hattum’s stoomvaart Mij. 1910 1000 1.000 12,50  
518*** A C Solleveld, van der Meer & T.H. van Hattum’s stoomvaart Mij. 1919 1000 10.000 12,50  
519 O?   R. Koole & Zoon. Zierikzee 1914 625?   verk.  
520 A C C. van der Giessen’s Werktuigenfabriek. Krimpen a.d. Ijssel 1914 1000 150 9,50 Blanquette
521 A C Nederlandsche Mij van Zekerheidsstelling van Ambtenaren en Beambten 1901 1000 3.000 17,50  
522 A C Bobel 1986 20 x 5   9,50  
523 A C Algemeene Nedelandsche Electriciteits Mij. Voorheen Groeneveld, Ruempol en Co. 1920 1000 3.000 9,50  
524**     First oil and gas Fund Ltd. Calgary, Canada. 1963 10 x Cdn$. 1   17,50 Certificaat
525***     Manders Seemann & Co’s Handel Mij. 1922     15,00 Bewijs van deelgerechtigheid
526 A C Woninginrichting Jac. Poel. Ede. 1968 500   12,50  
527 A C Elaion I. Curacao (N.A.). 1982 US $ 1   9,50  
528 A C Wolterins’s Meubileerings Mij. 1954 1000   6,50  
529 A C Nederlandse Bontweverij. Enschede. 1960 100   15,00  
530 A C Nederlandse Bontweverij. Enschede. 1960 1000   15,00  
531 A CR Mij. Tot  Exploitatie van het Café-restaurant “Parkzicht”.  (N.V. Parkhotel en -restaurant). 1930 500 1.000 15,00  
532 A C Continentale Assurantie Mij. (Algemeene Mij. Van Verzekering en Herverzekering). 1919 1000   25,00  
533 A C Beers 1987 10   12,50 Specimen
534** A C Sajetfabrieken P. Clos & Leembruggen. Leiden. 1953 1000 500 4,50 Preferent aandeel
535 A C Buisbank. Industrie voor Utiliteitsvoorwerpen. Bussum 1948 1000   7,50 Blanquette
536 A   Holland-Noord-Amerika Hypotheekbank. Gorinchem. 1926? 1000 2.500 11,50 gerepareerd.
537 A C Küchenmeister’s Internationale Mij. Voor Accoustiek. 1929 1000   13,00  
538     Drentse Vervoer Mij. (D.V.M.). Meppel. 196?     9,50 Blanquette
539 O C stichting Rooms katholieke Ziekenverpleging te Zwolle. Zwolle. Ziekenhuis “de Weezenlanden”. 1965 1000 5.000 9,50 Geperforeerd.
540** A   B. ter Haar & Zoon 1932 1000   9,00  
541** A   Onderlings Brandwaarborg-Mij. Oostzaan. 1980     6,50 Verzekeringspolis = aandeel mij.
542 A   B. ter Haar & Zoon 1932 500   verk Nummer 1. Rand iets beschadigd.
543 O C Vereeniging Rotterdamsche Huishoudschool. 1919 125 1.000 12,50 Blanquette
544** A C Gooische Stoomtram. Watergraafsmeer. 1881 1000   17,50  
545*** O   Boltte & Gorter. Groningen 1948 1000   7,00  
546** O C Boltte & Gorter. Groningen 1948 1000   7,00  
547 A C Boltte & Gorter. Groningen 1948 1000   3,50 Blanquette
548 A C Boltte & Gorter. Groningen 1937 100   3,50 Blanquette. Onderaandeel
549     Boltte & Gorter. Groningen 1937 1000   verk.  
550***     Boltte & Gorter. Groningen 1950 1000 500 7,00 Recepis
551 A   Evangelisch-gebouw “Rehoboth”. 1869 100 350 25,00  
552 A C Landelijke Hypotheekbank 1944 1000   25,00  
553** A   Volks Aandelen Trust (V.A.T.) 1964 20   6,50 Recepis A
554 A C Text Lite Holding 1984 100 x 1   6,50  
555 O C Stichting Bejaardenzorg Katwijk. Katwijk. 1966 500   9,50  
556 O C Stichting Bejaardenzorg Katwijk. Katwijk. 1966 1000   9,50  
557 O C Algemeene Bouw- en Exploitatie mij “de Witte Stad” 1925 3 1.000.000 25,00 Uitgifte E
558** A C “Nefabo”. 1950 1000   9,50  
559 O C Bioscoopmij. “Palace”. Maastricht. 1926 1000 50 30,00 Schaars. Blanquette
560 O C Vereeniging tot Exploitatie eener Proefzuivelboerderij. Hoorn. 1900 100 150 25,00 Schaars
561 A C De Nederlandsche Mij. Voor Kunstmatige Oesterteelt. Vh. Fa. C.L. de Meulmeester. Bergen op Zoom. 1892     25,00 Winstaandeel
562 A C Bouwmij. “Dianaldi IV”. 1930 20 500 65,00 Zeer schaars.
563 A C Kon. D.S. van Schuppen. Veenendaal 1973 100   7,50  
564 A C Exploitatie-mij Amstelhuys 1963 1000   4,50 Blanquette
565   C Veendammer Hypotheekbank. Veendam. 1911 1000 1.000 15,00  
566   C Veendammer Hypotheekbank. Veendam. 1914 1000 1.000 15,00  
567**   C Veendammer Hypotheekbank. Veendam. 1919 1000 1.000 15,00  
568 A C Sajetfabriek en Breierij J. Parmentier & Zonen. Leiden. 1921 1000 1.000 9,50  
569 A C Sajetfabriek en Breierij J. Parmentier & Zonen. Leiden. 1921 25 x1000   9,50 Blanquette
570** A C Leidsche Exploitatie Mij van Onroerende Goederen. Leiden. 1929 500 4.000 16,50  
571*** A C De Vereenigde Sportfondsenbaden. 1941 10 30.000 6,50  
572** A C “Chemphora”. Fabriek van Chemische producten. Zwijndrecht. 1963 1000   7,50  
573 A C Hout- Steen- en bouwstoffenhandel HSR. Haarlem.   100   4,00  
574** A   Friesch- Amsterdamsche Zuivelcentrale “F.A.Z.” vh. A Kaptein. 1942 1000 200 35,00  
575** A C Elaion I. Curacao (N.A.). 1982 US 100 x $ 1   9,50  
576** A C Elaion I. Curacao (N.A.). 1982 US 1000 x $ 1   9,50  
577 O C d” Alembert Holding B.V. Heiloo 1983 Bfr 100.000 200 10,50  
578 O C d” Alembert Holding B.V. Heiloo 1983 Bfr 100.000 800 10,50  
579 A C Handelmij Mascot 1955 1000   9,50  
580 A C Handelsvereeniging “Atlantic”. 1920 500 2.000 15,00  
581 A   Export-mij vh. B. van Leeuwen & Co. 1903 1000   12,50  
582 A C Centrale Trust Compagny 1905 1000   9,50 Blanquette
583     Centrale Trust Compagny 1905     12,50 Blanquette. Oprichteraandeel
584 A C Sajetfabriek en Breierij J. Parmentier & Zonen. Leiden. 1921 1000 1.000 9,00 Blanquette
585 A C “Citosa”. Zoetetmeer. 1940 250 400 15,00 Bijzondere rand
586 A C N.A.O. (Nedam’s Autobusdienst-Onderneming). Roermond. 1958 1000 490 15,00  
587 A   Machinale Brood-, Koek- en banketfabriek “de Concurent”. Hengelo (O). 1927 100   20,00 Bijzondere rand
588 A   Holland-Bank 1913 400 10.000 verk.  
589 A C De Noord-Ooster. Wildervank. 1933 10   14,50 Roestvlekken
590 O C Agentuur- en Commissiehandel van Teesing Adler & Co. 1937 250 70 25,00 Schaars
591     Houd DAF op de weg. 1993 100   8,50  
592 O C Coöperatieve vereniging Slachtveecentrale  voor Limburg “Limco”. Weert 1954 1000 1.200 15,00  
593 A C Eerste Sliedrechtsche Omnibus-Onderneming. Sliedrecht. 1925 500 100 9,50 Blanquette
594 A C Dordrechtsche Melkinrichting   100   15,00 Blanquette
595 O   Voormalig Waarborgfonds van de Premieleening der Vereeniging Roterdamsche Schouwburg. 1894 1,50 393.100 30,00 Decoratief.
596 A C Mulder-Vogem. Nieuw-Vennep. 1966 500   4,00  
597 A   Hollandsche Phosphaat-mij 1898 50   25,00 1/20 aandeel
598 A   Mij. Tot Exploitatie van P.A. Houtman’s Elektrische Bakkerijen vh. Bouw- en Exploitatie-mij “Nummer Zes”. 1913 1930 500   82,50 Nummer 2 met hand ingevuld.
599     Republic Steel Corporation. Youngstown. USA 1960 10 x $10   4,50  
600*** A C Amstel Brouwerij. 1966 100   8,50  
601** A C Amstel Brouwerij. 1966 10 x 100   13,50  
602     Nieuwe Internationale Hypotheek Bank. Groningen. 1929     12,50 Script. Voor 20 scripts één pandbrief van fl. 300
603 A C Nederlandsche Tramwegmij. Heerenveen. 1907 100 22.880 12,50  
604 A C Nederlandsche Tramwegmij. Heerenveen. 1907 12,50   12,50 Éen onderaandeel
605 A C Nederlandsche Tramwegmij. Heerenveen. 1907 100   12,50 Acht onderaandelen
606 O C Nederlandsche Tramwegmij. Heerenveen. 1907 500 3.753 12,50 Geperforeerd
607 O C Nederlandsche Tramwegmij. Heerenveen. 1912     12,50 Winstaandeel
608 O C Nederlandsche Tramwegmij. Heerenveen. 1912     12,50 Acht winstaandelen
609 A   Uitgevers-mij. “Elsevier”. 1881 1000 97 30,00 Schaars. Slechte randen.
610 O   ”s Gravenhaagsche Passage Mij. 1928 1000 2.000 19,50  
611 A CR E. ter Kuile en Zoon’s Textielfabrieken. Enschede. 1925 1000 1.000 12,50  
612*** A C J. Duiker en Co’s. Fabriek van Apparaten en Werktuigen. 1961 500   4,50  
613 O   Nederlandsche Spoorwegen. Utrecht 1957 1000 25.000 12,50 Zeer decoratief
614 O   Gemeente Noordwijk. 1920 1000 156 15,00 Schaars. Ongeldig geperforeerd. Rand beschadigd.
615** O C Gemeente Rotterdam. 1901 1000   17,50 Geperforeerd
616 O C Gemeente Rotterdam. 1907 500   17,50 Geperforeerd
617** O C Gemeente Rotterdam. 1908 100   17,50 Geperforeerd
618 O C Gemeente Rotterdam. 1908 500   17,50 Geperforeerd
619 O C Gemeente Rotterdam. 1908 1000   17,50 Geperforeerd
620 O C Gemeente Rotterdam. 1911 1000   17,50 Geperforeerd
621** O C Gemeente Rotterdam. 1913 1000   17,50 Geperforeerd
622** O C Gemeente Rotterdam. 1914 1000   17,50 Geperforeerd
623 O C Gemeente Rotterdam. 1916 1000   17,50 Geperforeerd
624 O C Gemeente Rotterdam. 1917 1000   17,50 Geperforeerd
625 O C Gemeente Rotterdam. 1930 100   17,50 Geperforeerd
626 O C Gemeente Rotterdam. 1930 1000   17,50 Geperforeerd
627** O C Nederlandse Antillen. Willemstad. Curacao 1959 1000 38.000 11,00  
628     Kettingverklaring voor den aan- en verkoop van “Certificaten van Amerikaansche aandeelen”. 1944     3,50 Bijgevoegd couponnen en talon van St. Louis-San-Francisco Railway Company.
629     Ontvangstbewijs met verklaring voor geleverde certificaten van Amerikaansche aandeelen. 1944     2,50  
630     Commanditaire Vennootschap Spaarbriefbank de Toekomst       15,00 Verzoek toezending spaarbon fl. 5,00
631 O C Stad Antwerpen 1887 100 fr. 1.834.400 15,00 Lange lening.  Zeer decoratief.
632 A C Stoel- en Meubelfbriek J. Steur en Zonen. Hardenberg 1963 1000 243 6,50 Zie ook OA007 en 008 (foto). Blanquette.
633 A C Handel- en Investeringsmij. Kudoma. 1962 1000   4,50 Blanquette
634*** O C N.V. Drukkerij en uitgeversvennootschap “Futura”. Leiden 1923 10   7,50 Belastingstempels. 12062023
635 A   Europeesche Spoorwegwaarden. Stuhlweissenburg-Raab-Graz 1893 1/113.390 113.390 7,50 12062023
636 A C Mij. tot exploitatie van zilvermijnen 1877 120,00 10000 65,00 12062023
637 A   Geldleening stad Amsterdam 1862 1000,00   65,00 13062023
638 O   Geldleening van de gemeente Amsterdam. 8e lening 1937  1000,00 36.720 65,00  Art deco. 13062023
639 O   Geldleening van de gemeente Amsterdam. 6e lening 1937  1000,00 19.671 125,00 Zeer decoratief. Art deco. 13062023
640 O   Geldleening van de gemeente Amsterdam.  1936  1000,00 10.000 125,00 Zeer decoratief. Art deco. 13062023
641 A C Bandoengsche kininefabriek. Semarang. 1955 25 rupiahs   6,50 16062024
 642  Algemene Garage en Automobiel Mij. A.G.A.M. 1954  1000,00  1000 6,50  Blanquette. 16062024. 
643 A C Aminates de Poschiavo 1906 100 Chf. 15000 15,00 Zwitserland. Decoratief. 20062024
644**  A  Trust Colonial 1899  100 fr.  150.000  3,50  België. Art deco. Decoratief. 20062024
645***   C Tecolote Copper Mines 1929 $ 1000   8,50 Certificaat. 20062024
 646 O Panamakanaal  1886  1000 fr  458.802  15,00  20062024
 647*** O Panamakanaal  1880 500 fr  600.000  15,00  20062024. Met zegels
 648** O Panamakanaal  1888  60 fr  2.000.000  15,00  20062024
                 
                 

Amerikaanse aandelen e.d.

OA1119

De kleuren van de stukjes kunnen iets afwijken van de omschrijving.

Met ** bij het OA nummer zijn meerdere stuks aanwezig. Er kunnen daarbij andere nominaties of aantallen voorkomen. Met F voor het OA nummer is er een foto aanwezig.

De stukjes zijn over het algemeen (af-)gestempeld en beschreven. Er kunnen nietgaatjes in voorkomen.

Veel stukjes zijn met perforaties ongeldig gemaakt.

Op de keerzijde kunnen teksten, aantekeningen of stempels aanwezig zijn.

Oudere stukjes kunnen voorzien zijn van belastingzegels (thans niet in de voorraad).

De stukjes zijn meestal voorzien van decoratieve gravures.

Een gravure kan door meerdere firma’s gebruikt zijn.

OA1075

  Nr. OA Omschrijving Kleur Jaar Decora-tief Nomi-naal Aantal Prijs € Opmerking
  1001 AT&T Div 1971 Ja/nee 4,00 100 2,50  
  1002 Celanese Corporation Lichtgroen 1971 Ja   100 2,50  
  1003 American Pneumatic Service Company Lichtrood 1931 Ja   25 2,50  
  1004 North Butte Mining Company Oranje 1908 Ja 15,00 100 2,50  
  1005 The International Nickel Company Lichtgroen 1918 Ja 25,00 100 2,50  
  1006 Magma Copper Company Donkergroen 1926 Ja   25 2,50  
  1007 Magma Copper Company Oranje 1938 Ja   25 2,50  
  1008 American Pneumatic Service Company Lichtbruin 1936 Ja   50 2,50  
  1009 The Lehigh Coal and Navigation Company Groen 1942 Ja   100 2,50  
  1010 The Lehigh Coal and Navigation Company Paars 1948 Ja 10,00 3 2,50  
  1011 The Lehigh Coal and Navigation Company Groen 1952 Ja 10,00 100 2,50  
  1012 Phelps Dodge Corporation Oranje 1951 Ja   100 2,50  
  1013 The United Corporation Oranje 1949 Ja 1,00 100 2,50  
  1014** Canada General Fund (1954) Limited Groen 1954 Ja 1,00 100 2,50  
  1015 Granite City Steel Company Groen 1954 Ja 12,50 1 2,50  
  1016 American Telephone & Telegraph Groen 1954 Ja   4 2,50  
  1017 National tea Co. Groen 1955 Ja 5,00 100 2,50  
  1018 Magma Copper Company Oranje 1955 Ja   20 2,50  
  1019 The Grand Union Company Groen 1956 Ja 5,00 4 2,50  
  1020 The Columbia Gas System inc. Oranje 1959 Ja 10,00 100 2,50  
  1021 Controles Company of America Groen 1959 Ja 5,00 30 2,50  
  1022 Controles Company of America Oranje 1965 Ja 5,00 100 2,50  
  1023 Bond Stores, Incorporated Rood 1965 Ja 1,00 35 2,50  
  1024 Western Union Telegraph Company Lichtgroen 1966 Ja 2,50 20 2,50  
  1025 Allied Chemical Corporation Blauw 1966 Ja 9,00 2 2,50  
  1026 Carolina Power and Light Company Groen 1967 Ja   100 2,50  
  1027 National Alfalfa Dehydrating and Milling Company Groen 1967 Adelaar 3,00 100 2,50  
  1028 Western Union Telegraph Company Lichtgroen 1967 Ja   72 2,50  
  1029 Schering Corporation Rood 1967 Ja 1,00 100 2,50  
  1030 Data Controle Systems Groen 1967 Tekening 0,05 5 2,50  
  1031 Allied Chemical Corporation Groen 1967 Ja 9,00 20 2,50  
  1032 Eaton and Howard Fund Groen 1967 Ja 0,50 15 2,50  
  1033 American Dual Vest Fund Rood 1968 Ja 1,00 100 2,50  
  1034 Western Union Telegraph Company Bruin 1969 Ja 16,00 72 2,50  
  1035 National Alfalfa Dehydrating and Milling Company Groen 1969 Adelaar 3,00 100 2,50  
  1036** American Machine and Foudry Company Lichtblauw 1970 Ja   100 2,50  
  1037 The Columbia Gas System inc. Bruin 1970 Ja 10,00 11 2,50  
  1038 The Babcock & Wilcox Company Rood 1970 Ja   100 2,50  
  1039 Collins & Aikman Corporation Bruin 1970 Ja   100 2,50  
  1040 Beck Industries, Inc. Groen 1970 Ja 1,00 100 2,50  
  1041 Interstate Department Stores, inc. Rood 1970 Ja 1,00 100 2,50  
  1042** American Telephone and Telegraph company Groen 1970 Ja   1 2,50  
  1043 St.Joe Minerals Corporation Groen 1971 Ja   100 2,50  
  1044 Carolina Power and Light Company Rood 1971 Ja   200 2,50  
  1045 Carolina Power and Light Company Groen 1971 Ja   100 2,50  
  1046 The Fresnillo Company Bruin 1971 Adelaar 1,00 200 2,50  
  1047** New England Telephone and Telegraph Company. Bruin 1974 Ja\Nee 1000,00   2,50  
  1048 Dillingham Corporation Rood 1969 Ja   50 3,50  
  1049** Western Union International, inc. Oranje 1964 Ja 1,00 100 4,00  
  1050 Dixon ChemicalmIndustries, inc. Oranje 1960 Tekening 1,00 100 6,50  
  1051 Custer Channel Wing Corporation Groen 1964 Ja 0,05 5000 6,50  
  1052 General Food Corporation Groen 1974 Ja 1000,00   4,50  
  1053 First Charter Financial Corporation. Groen 1979 Ja   1000 4,50  
  1054 Suburban directory Publishers, inc. Groen 1966 Tekening 0,05 100 2,50  
  1055 Food Fair Properties Lichtbruin 1968 Ja 1,00 50 2,50  
  1056** Omark Industries, inc Groen 1969 Ja   100 2,50  
  1057 Universal American Corporation Groen 1968 Ja 0,25 100 2,50  
  1058 Mircan Industries limited Bruin 1976 Ja   100 3,00  
  1059 Tabacco Products Corporation Bruin 1925 Ja   25 4,50 Hoekje af
  1060 Gulf, Mobile and Ohio Railroad Company Bruin 1955 Ja   3 15,00  
  1061 Omaha and Council Bluffs Street Railway Company Bruin 1945 Ja   40 15,00  
  1062 New York, Ontario and Western Railroad Bruin 1936 Ja   10 12,50 2 x aanw. Met Ned. Belastingstempel
  1063 Southers Railway Equipment Trust Rood 1972 Ja 1000,00   6,50 Afwijkend formaat
  1064 The Hazard Wharf Company of Baltimor City bruin   Ja     12,50 Banquette
  1065** United States Banknote Corporation Rood 1974 Ja 1,00 75 6,50  
  1066 Wabash Railroad Company Bruin 1939 Ja     15,00 Ned. Belastingstempel
  1067 The Rock Island Company Bruin 1910 Ja   10 12,50 Engels belastingstempel
  1068 Wabash Railroad Company Groen 1906 en ’07 Ja   10 15,00 4 x aanwezig
  1069 Illinois Central Railroad Company Oranje 1962 Ja   100 8,50  
  1070 Metro-Tel Corp. Groen 1970 Nee 0,025 100 2,00  
  1071 The Pennsylvenia Railroad Company Groen 1952 Ja   100 6,50  
  1072 The New York Central Railroad Company Bruin 1965 Ja   15 8,50  
  1073 The New York Central Railroad Company bruin 1944 Ja   40 8,50 andere uitvoering dan 1072
  1074 Wabash Pittsburg Terminal Railroad Company Rood 1908 en ’09 Ja     8,50 Guaranty Trust New York. 3 x aanwezig, 2 verschillende Ned. belastingstempels
  F1075** The Sperry Corporation Rood 1955 Ja 1,00 3 12,50 Vliegtuig, cockpit en oorlogsschip
  1076** The Sperry Corporation Bruin 1954 Ja 1,00 100 12,50 Vliegtuig, cockpit en oorlogsschip
  1077 Tabacco Products Corporation Bruin 1928 Ja   15 4,50  
  1078 Tabacco Products Corporation Oranje 1930 Ja   100 4,50  
  1079 The Cuba Company. Blauw 1928 Ja   25 8,50  
  1080 Cobalt Contart Mines Limited Groen 1933 Ja 1,00 1000 6,50 Gerepareerd
  1081 Commonwelth Oil Refining Company, inc. Oranje 1976 Ja   25 4,50  
  1082 Francana Oil & Gas ltd. Groen 1981 Ja   100 6,00  
  1083 Canusa Gold Mines limited Bruin 1936 Ja 1,00 50 6,50  
  1084** Lisbon Valley Uranium Company Groen 1956 Adelaar 0,01 1000 6,00  
  1085 Lisbon Valley Uranium Company Bruin 1954 Adelaar 0,01 500 6,00  
  1086 Tamarac Gas and Oil Company Groen 1959 Adelaar 0,05 100 5,50  
  1087 North Butte Mining Company Oranje 1926 Ja 10,00 100 2,50  
  1088 Pan American Sulphus Company bruin 1968 Ja 0,70 50 3,00  
  1089 Phoenis Lumber Company Groen 1906 Ja\nee 10,00 1 12,50 Afwijkende afmetingen, Nederlands stempel
  1090 Trans Empire Oils Limited Groen 1957 Nee 1,25 100 6,00  
  1091 Sun oil Company Rood 1962 J   1 6,00  
  1092 Commonwelth Oil Refining Company, inc. Rood 1976 Ja   1000 4,50  
  1093 Sunray DX Oil Company Groen 1964 Ja 1,00 100 6,50  
  1094 The Lehigh Coal and Navigation Company Paars 1960 Ja 10,00 5 4,50  
  1095 New England Telephone and Telegraph Company. Oranje 1976 Ja\Nee 10000,00   3,50  
  1096** Air reduction Company, Incorporated Groen 1971 Ja   100 3,00  
  1097 Macy Credit Corp. Lichtbruin 1976 Ja 600000,00   6,50  
  1098 Macy Credit Corp. Rood 1976 Ja 5000,00   6,50  
  1099** Seatrain Lines, Inc. Blauw 1970 Ja 1,00 1000 4,50  
  1100 The Sperry Corporation Rood 1955 Ja 1,00 5 12,50 Vliegtuig, cockpit en oorlogsschip
  1101 Broadway Joe’s Blauw 1969 Simpel 0,10 25 12,50  
  1102 Broadway Joe’s Groen 1970 Simpel 0,10 100 12,50  
  1103 Sohio/BP Trans Alaska Pipeline Finance inc. Paars 1975 Ja   1000 6,50  
  1104 Sohio/BP Trans Alaska Pipeline Finance inc. Bruin 1971 Ja   10000 6,50  
  1105 Sohio/BP Trans Alaska Pipeline Finance inc. Groen 1975 Ja   100000 6,50  
  1106** Granite City Steel Company Oranje 1965\’71 Ja 6,25 100 2,50  
  1107** The Grand Union Company Groen 1963 Ja 5,00 100 2,50  
  1108 Newmont Mining Corporation Paars 1969 Ja   33 3,50  
  1109 The United Corporation Groen 19?? Ja 1,00 40 2,50  
  1110 Precision Polymers, inc. Oranje 1969 Ja 0,05 100 4,50  
  1111 Thiocol Chemical Corporation Blauw 1971 Ja 1,00 100 5,50  
  1112 American Machine and Foudry Company Oranje 1961 Ja 1,75 50 2,50  
  1113 Public Utility District No. 1 of Chelan County. Rock Reach Hydro-electric System Rood 1958 Ja 1000,00   12,50 Afwiijkend formaat
  1114** United States Banknote Corporation Groen 1969 Ja 1,00 100 6,50  
  1115 Dillingham Corporation Blauw 1981 Ja   1000 2,50  
  1116 North American Rockwell Corporation Grijs   Ja 1,00 100 3,00 Blanquette
  1117** Tri Metal Works, inc. Groen 1962 Ja 0,0625 100 3,00  
  1118** RJR Holdings Corp. Groen 1989 Ja 275,00   3,00  
  F1119** Transamerica Financial Corporation Geel 1991?? Ja 10000,00   3,00  
  1120** Terex Corporation Groen 1973 Ja 1,00 100 5,00  
  1121** Steward Warner Corporation Groen 1965 Ja 2,50 3 4,50  
  1122** Food Fair Stores, inc. Lichtbruin 1960 Ja 1,00 5 3,50  
  1123 Baldwin Securities Corporation Blauw 1974 Ja 0,01 100 2,50  
  1124 AmSouth Bancorporation Blauw 1994 Ja 1,00 800 2,50  
  1125 Sun Distributors L.P. Groen 1992 Ja   200 2,50  
  1126 RJR Holdings Corp. Groen 1990 Ja 500,00   2,50  
  1127 Rapid-American Corporation Groen 1987 Ja     3,00 Blanquette
  1128 Tabacco Products Corporation Bruin 1930 Ja 20,00 25 4,50  
  1129** Builders Investment Group Lichtgroen 1973 Ja   100 3,50  
  1130** Marlennan Corporation Bruin 1974 Ja 1,00 100 2,50  
  1131 GAC Corporation Rood 1974 Ja 5000,00   3,00  
  1132** First National Bank in Yonkers Blauw 1955 Nee   13 3,00 Ravelige rand
  1133 The Grand Union Company Groen 1963 Ja 5,00 1 2,50  
  1134 The Grand Union Company Blauw 1962 Ja 5,00 100 2,50  
  1135 Bond Stores, Incorporated Rood 1947 Ja 1,00 25 2,50  
  1136 Barry Wright Corporation Blauw 1979 Ja   10 3,00  
  1137** Air reduction Company Incorporated Bruin 1969 Ja   50 3,00  
  1138 Equicorp Industries Limited Bruin 1974 Ja   100 3,00  
  1139 Equicorp Industries Limited Rood 1976 Ja   125 3,00  
  1140 Unio Bag-Camp Paper Corporation Rood 1956 Ja 6,67 100 4,50  
  1141 Marlennan Corporation Bruin 1969 Ja   100 3,00  
  1142 Mircan Industries limited Bruin 1976 Ja   100 3,00  
  1143 Mircan Industries limited Blauw 1975 Ja   50 3,00  
  1144** Unites States of Mexico Groen 1924 Nee 11:05:00 pond   1,50 AA
  1145 Unites States of Mexico Groen   Nee 585 pesos   1,50 BB
  1146 Pike Corporation of America Groen 1968 Ja 1,00 10 3,50  
  1147 American Viscose Corporation Paars 1962 Ja 25,00 35 2,50  
  1148 Dixon Chemical Industries, inc. Groen 1959 Tekening 1,00 40 6,50  
  1149*** North American Rockwell Corporation Groen 1967/’68 Ja 1,00 div 2,50  
  1150 Waverly Co-operative bank groen 1953 Ja   10 5,50 Foto
  1151 New England Telephone and Telegraph Company. Oranje 1973 Ja\Nee 10000,00   3,50  
  1152** Food Fair Stores, inc. Geel 1969 Ja 1,00 25 3,00  
  1153 Continental Tabacco Company Groen 1969 Ja 10,00 100 9,50  
  1154 Rockwell Manufacturing Company Groen 1972 Ja 2,50 500 3,00  
  1155 LTV Electrosystems, inc. Blauw 1988 Ja 0,50 100 3,00  
  1156 Collins Radio Company Groen 1966 Ja 1,00 25 3,50  
  1157 Marsh and MacLennan Companies, inc Blauw 1980 Ja   10 2,50  
  1158 WTC Air Freight Groen 1972 Ja   100 12,50  
  1159 Custer Channel Wing Corporation Groen 1966 Ja 0,05 6000 6,50  
  1160 American Cable & Radio Corporation Oranje 1955 Ja   100 3,00  
  1161 North American Rockwell Corporation Grijs 1971 Ja 1,00 100 3,00  
  1162 North American Rockwell Corporation Rood 1967 Ja 1,00 322 4,50  
  1163 The Value Line Development Capital Corporation Groen 1968 Ja 1,00 100 3,00  
  1164 Standard Federal Bank Blauw 1987 Ja\nee 1,00 363 4,00  
  1165 Omark Industries, inc. Rood 1967 Ja   50 3,00  
  1166 Vogue Istrument Corp. Groen 1969 Nee 0,01 1 2,00  
  1167 ACF-Wrigley Stores, Inc. Paars 1956 Ja   1 3,00  
  1168** Granite City Steel Company Groen 1967 Ja 6,25 50 2,50  
  1169 International Telephone and Telegraph Corporation Paars 1973 Ja 2,25 100 4,50  
  1170 CCI Marquardt Corporation Groen 1969 Ja 0,50 100 3,50  
  1171** Morton-Norwich Products, inc. Blauw 1976 Ja   100 3,50  
  1172 Morton-Norwich Products, inc. Geel 1972 Ja   1000 3,50  
  1173 The Value Line Development Capital Corporation Rood 1968 Ja 1,00 20 3,00  
  1174 General American Investors Company, inc. Blauw 1978 Ja 1,00 100 2,50  
  1175 Penn Central Company Groen 1976 Nee   400 2,00  
  1176 Rockwell-Standard Corporation Groen 1964 Ja 5,00 56 3,00  
  1177 Fruehauf Corporation Groen 1972 Ja 1,00 100 5,50  
  1178 Howard Johnson Company Oranje 1972 Ja 1,00 100 3,00  
  1179 The Cuba Company. Groen 1914 Ja   10 8,50 Engels stempel
  1180** N.V. Koninklijke Nederlandche Petroleum Maatschappij Geel 1978 Ja fl. 20,00 3 4,50  
  1181** Rockland-Atlas National Bank of Boston Groen 1961 Ja   100 6,50  
  1182 New England Telephone and Telegraph Company. Groen 1974 Ja\Nee 1000,00   3,00  
  1183 Newmont Mining Corporation Groen 1970 Ja   100 3,50  
  1184 Canadian Export Gas & Oil Ltd Rood 1971 Ja 16,67 80 5,50  
  1185 The Columbia Gas System inc. Oranje 1970 Ja 10,00 5 2,50  
  1186 Cecolote Copper Corporation Groen 1921 Ja   1000 6,00 Nederlands stempel
  1187*** Playboy Enterprice, inc. Blauw 1988 Ja 1,00   6,00  
  1188 The Atlantic Refining Company Oranje 1967 Ja 10,00 30 2,00 Bekrast met ballpoint
  1189 Ronson Corporation Rood 1988 Ja 1,00 88 3,00  
  1190 The Penn Central Corporation Rood 1982 Ja   7 3,00  
  1191** Studebaker-Worthington, inc. Blauw 1973 Ja   1 12,50  
  1192 Audio-Visual Intenational Corporation Bruin 1969 Ja 0,10 50 6,50  
  1193** Macy Credit Corp. Groen 1976 Ja 10000,00   6,50  
  1194 Macy Credit Corp. Rood 1975 Ja 1000,00   6,50  
  1195 Bond Stores, Incorporated Rood 1941 Ja 1,00 25 2,50  
  1196 Penn Central Company Bruin 1978 Ja   1000 3,00  
  1197 AtlanticRichfieldCompany Blauw 1987 Ja 500000,00   4,50  
  1198 National Tea Co. Groen 1929 Nee   100 3,00  
  1199 Dunlevy-Franklin Company Oranje 1940 Adelaar 1000,00   6,50 Gold bond. Afwijkend formaat
  1200 United Sigar Stores Company of America Oranje 1928 Nee   15 5,50  
  1201 Phillips Petroleum Company Rood 1971 Ja 1000,00   6,00  
  1202 Chas. Pfizer & Co., inc. Blauw 1951 Ja 1,00 90 1,50 Gerepareerd
  1203 Burroughs Corporation Rood   Ja     3,50 Gaatje. Blanquette
  1204 General Foods Corporation Groen 1974 Ja 10000,00   3,50  
  1205 Anaconda Blauw 1976 Ja   65 3,50  
  1206 The Electric Storage Barrety Company Paars 1965 Ja 6,67 38 3,50  
  1207 Broadway Hale Stores, inc. Groen 1972 Ja 1000,00   6,00 Blanquette met couponnen.
  1208 West Indies Enterprices, inc. Groen 1971 Ja 0,10 50 3,50  
  1209 Irving Trust Company Groen 1929 Ja   1 6,50  
  1210 The Atlantic Refining Company Paars 1966 Ja 1,00 100 3,50  
  1211** Security Pacific Corporation Rood 1989 Ja 5000,00   3,50  
  1212 Peel-Elder Limited. Paars 1964 Ja   100 3,50  
  1213 Terry Industries, inc. Lichtbruin 1962 Ja   1000 3,50  
  1214 Huntway Partners, L.P. Blauw 1989 Ja   500 4,50  
  1215 Clark Equipment Credit Corporation Blauw 1976 Ja 1000,00   3,50  
  1216 Sensitron, inc. Rood 1971 Ja   100 3,50  
  1217** Dillingham Corporation Groen 1968 Ja   500 2,50 Stukje af
  1218 United park City Mines Company Groen 1953 Ja 1,00 55 3,50  
  1219 ConAgra, inc Geel 1980 Ja 5,00 17801 3,50  
  1220 National Tea Co. Rood 1931 Ja   12 3,50  
  1221 Iota Industries, inc. Bruin 1975 Nee 1,00 100 3,50  
  1222 Boston and Ely Consolidated Mining Company Groen 1920 Nee 1,00 1000 3,50  
  1223 Curtis Minerals Oranje 1969 Adelaar 0,02 25000 3,50  
  1224** N.V. Koninklijke Nederlandche Petroleum Maatschappij Blauw 1976 Ja fl. 20,00 100 10,00  
  1225 Phillips-van Heusen Corporation Blauw 1964 Ja 1,00 9 3,50  
  1226 Admiral Corporation Geel 1973 Ja 1,00 10 2,50  
  1227 LNC Corporation Blauw 1962 Adelaar   100 2,00  
  1228** Brandywine Sports, Inc. Blauw 1983 Ja 1,00 2 4,50  
  1229** Dillingham Corporation Groen 1973 Ja   2736 3,00  
  1230 The Central Foundry Company Groen   Ja   100 2,50 Blanquette
  1231 Pennsalt Chemicals Corporation Groen 1958 Ja 10,00 100 2,00 Hoek af
  1232** International Telephone and Telegraph Corporation Blauw 1969 Ja   100 5,50  
  1233 John Blair & Company Groen 1969 Ja 1,00 5 2,50  
  1234 Chrystler Financial Corporation Bruin 1982 Ja 18000,00 8 7,50 Gerepareerd
  1235 PHLCorp Blauw 1991 Ja 1,00 100 3,00  
  1236 Spartans Industries, inc. Groen 1969 Ja 1,00 100 2,50  
  1237                
  1238 United Air Lines Bruin 1974 Ja 1000,00   9,50  
  1239 Nomarco Blauw 1965 Nee 1,00 100 3,00  
  1240 AMF Incorporated Blauw 1971 Ja   100 3,00  
  1241 Hovermarine Corporation Groen 1973 Nee 0,01 100 2,00  
  1242 Barnett Banks of Florida, inc. Groen 1987 Ja   216 2,50 Beschadigd
  1243 Massey-Ferguson Limited Groen 1969 Ja   100 2,50  
  1244 Pan Am Corporation Blauw 1990 Ja   1 9,50  
  1245 First Charter Financial Corporation. Blauw 1981 Ja   100 4,50  
  1246 North American Rockwell Corporation Groen 1968 Ja 31,00 30 2,50  
  1247 Equicorp Industries Incorporated Rood 1977 Ja   500 4,50  
  1248 The United Illuminating Company Bruin   Ja     3,00  
  1249 Vinco Corporation Geel 1965 Ja 1,00 1 3,00  
  1250 transcoastal Industries Corp. Bruin 1969 Ja 1,00 1000 4,50  
  1251 Eupro Corp. Groen 1985 Adelaar   50 25,00 Zeer schaars. Oplage 20 stuks
  1252 North American Mortgaga Investors Blauw 1972 Nee   100 2,00  
  1253 Dalto Electronics  Corporation Blauw   Adelaar 0,50 100 4,50 Fout uitgegeven
  1254 Dewey and Almy Chemical Company Bruuin 1951 Adelaar   100 4,50  
  1255 Tiger international, inc. Oranje 1988 Ja   300 3,00  
  1256 Marsh and MacLennan Companies, inc Bruin 1977 Ja   100 2,50  
  1257 National Passtimes, inc. Blauw 1971 Ja 0,10 100 3,00  
  1258 International Controls corp. Rood   Ja     3,00 Blanquette
  1259 The Carwin Company Groen   Ja 2,00 100 3,00 Fout uitgegeven
  1260 Federal Manufacturing & Engineering corp. Blauw   Adelaar 1,00   4,50 Blanquette
  1261 Tintair, inc. Groen 1969 Adelaar   100 4,50  
  1262 United States Banknote Corporation Blauw 1973 Ja 1,00 500 8,50  
  1263 Student Loan Marketing Association Blauw 1988 Ja   100000 3,00  
  1264 The United Corporation Groen 1950 Ja 1,00 80 4,50  
  1265 Reading Company Bruin 1969 Ja 50,00   9,50 Spoorweg
  1266 Great Northern Railway Bruin 1967 Ja 1000,00 4695 9,50 Afwijkend formaat
  1267 Chicago, Rock Island and Pacific Railway Groen 1964 Ja   100 9,50  
  1268 The New York Central Railroad Company  Groen 1964 Ja 1,00 100 8,50  
  1269 Erie-Lackawanna Railroad Rood 1962 Ja   100 8,50  
  1270 The New York, Chicago and St. Louis Railroad Rood 1961 Ja 15,00 1 8,50  
  1271 Illinois Central Railroad Company Bruin 1960 Ja   25 8,50  
  1272 Western Maryland Railroad Blauw 1960 Ja   100 8,50  
  1273 Chicago and North Western Railway Groen 1960 Ja 100,00 100 8,50  
  1274 The Pennsylvenia Railroad Company Groen 1958 Ja 10,00 100 6,50  
  1275 Illinois Central Railroad Company Oranje 1954 Ja   100 8,50  
  1276 Gulf, Mobile and Ohio Railroad Company Groen 1954 Ja   100 15,00  
  1277 Western Maryland Railroad Oranje 1954 Ja 0,07 1 8,50  
  1278 West Shore Railroad Oranje 1953 Ja 1000,00   9,50 Afwijkende afmetingen
  1279 The New York, Chicago and St. Louis Railroad Rood 1952 Ja 100,00 10 8,50  
  1280 The New York, Chicago and St. Louis Railroad Bruin 1952 Ja 25,00 5 8,50  
  1281 The New York, Chicago and St. Louis Railroad Groen 1951 Ja 25,00 100 8,50  
  1282 The New York, Chicago and St. Louis Railroad Groen 1951 Ja 100,00 100 12,50  
  1283 Western Maryland Railroad Groen 1950 Ja 100,00 10 12,50  
  1284 Chicago and North Western Railway Oranje 1948 Ja   50 8,50  
  1285 Chicago and North Western Railway Bruin 1948 Ja 100,00 40 8,50  
  1286 Erie Railroad Blauw 1948 Ja   100 8,50  
  1287 Erie Railroad Groen 1942 Ja   2 8,50  
  1288 Gulf, Mobile and Ohio Railroad Company Oranje 1942 Ja 5,00 4 15,00  
  1289 The New York Central Railroad Company  Bruin 1940 Ja   15 8,50  
  1290 New York, Ontario and Western Railroad Bruin 1940 Ja 100,00 10 12,50 Ned. belastingstempel
  1291 Harrisburg Railways Groen 1934 Ja 50,00 83 12,50  
  1292 Boston Elevated Railway Bruin 1931 Ja   20 20,00  
  1293 Lehigh Valley Railroad Grijs 1931 Ja 50,00 20 20,00  
  1294 The Baltimore and Ohio Railroad Groen 1929 Ja 100,00 1 20,00  
  1295 New York, Ontario and Western Railroad Bruin 1925 Ja 100,00 10 12,50 Ned. belastingstempel
  1296 Chicago Saint Paul Minniapolis ans Omaha Railway Groen 1921 Ja 50,00 100 25,00  
  1297 The Baltimore and Ohio Railroad Groen 1914 Ja 100,00 10 20,00  
  1298 Portland and Ogdensburg Railway Groen 1911 Ja   40 30,00  
  1299 Atlantic & St. Lawrence Railroad Groen/grijs 1910 Ja 100,00 pond   35,00 Met couponblad
  1300 Louisville Railway Oranje 1891 Ja   24 35,00  
  1301 Wabash Railroad Company. Geel 1932 Nee 1000,00   3,50 Depot Certificaat
  1302 Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific railroad Company. Geel/groen 1924 Nee 10,00   6,50 Certificaat
  1303 Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific railroad Company. Geel/groen 1928 Nee 1000   6,50 Certificaat
  1304 Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific railroad Company. Geel/groen 1926 Nee  10 6,50 Certificaat
   1305 Chicago Rock Island  & pacific Railway Geel  1937  Nee 1000,00    6,50 Certificaat
   1306 Denver & Rio Grande Spoorweg Mij.  Groen 1912 Nee  1000,00     6,50 Certificaat 

Poyaisian Land Grand.

1000 acres. Classe A. Nr. 32.

 

Jaar: 28 april 1834

Mat.: papier, drukwerk, ingelijst

Afm.: 400 x 500 mm. Lijst 485 x 602 mm.

Bijz.: het Poyaisiaanse Scheme (of Fraude) was het geesteskind van de

Schotse soldaat Gregor MacGregor (1786-1845). Hij begon zijn avontuurlijke leven in Venezuela en Colombia. In 1820 bezocht hij het huidige Honduras en beweerde dat hij daar een optie ​​van acht miljoen hectare had gekregen van George Frederick Augustus, de koning van de Mosquito-indianen. Toen hij terugkeerde naar Londen, noemde Macgregor zichzelf Gregor I, prins van de onafhankelijke staat Poyais. Hij begon zijn fictieve staat bekend te maken, richtte een landkantoor op in Londen en verkocht obligaties aan investeerders. Het plan begon uiteen te vallen toen, in navolging van het Darien-plan van de late zeventiende eeuw, een groep van ongeveer tweehonderd kolonisten, voornamelijk Schotten, naar Poyais zeilde. Alleen een dor en onherbergzaam moerasgebied ontdekkend, ze werden gered door een Britse reddingsmissie. MacGregor vluchtte eind 1823 naar Parijs om daar zijn activiteiten voort te zetten. Na vrijspraak in een Frans fraudeproces keerde hij in 1827 terug naar Londen.  ​MacGregor geeft, drie jaar na zijn terugkeer naar Londen, opnieuw obligaties uit voor een afgezwakte versie van zijn Poyaisian Scheme. Ondanks de schandelijke mislukking van de laatste Poyaisiaanse onderneming en de publicatie in 1823 van een verslag door een van de oorspronkelijke kolonisten over de troosteloze realiteit van MacGregors beloofde land, bleef MacGregor landcertificaten uitgeven om zijn oplopende schulden te dekken. Hij kon het plan handhaven omdat de publieke afkeuring zich concentreerde op speculanten in Zuid-Amerikaanse leningen in plaats van op zijn verkeerde voorstelling van zaken over Poyais; een pamflet waarin investeerders worden gewaarschuwd voor Poyais, gepubliceerdin 1827, maakt helemaal geen melding van hem. Het lukte hem echter niet het succes van het eerste plan te herhalen; hij werd in 1834 gedwongen deze certificaten uit te geven om te betalen voor niet-afgeloste effecten, en in 1836 herdrukte hij, nu gevestigd in Edinburgh, de ‘Poyaisiaanse grondwet’. Dit was zijn laatste, vergeefse poging om van Poyais te profiteren; twee jaar later, na de dood van zijn vrouw, verhuisde hij naar Venezuela en bracht daar zijn dagen door.

Info: Abebooks

Categorie: obligaties

 

OA018                            € 350,00

03102023

Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam.

Met dit certificaat heeft de deelnemer 200 cm2 van het Damplansoen ter beschikking gesteld aan een Commissie om het monument te kunnen realiseren.

 

Jaar: 1946

Mat.: papier, ingelijst

Afm.: 190 x 295 mm., lijst 322 x 442 mm.

Bijz.: 1 cm2 kostte 50 cent. Actie was geen succes.

Opm.: dit certificaat is aangekocht door het gezamenlijk

personeel van de distributiedienst Utrecht. De distributiedienst Utrecht is in 1950 opgeheven.

Categorie: WWII

 

OA017                     € 35,00

28102021

Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam.

Met dit certificaat heeft de deelnemer 1 cm2 van het Damplantsoen ter beschikking gesteld aan een Commissie om het monument te kunnen realiseren.

 

Jaar: 1946

Mat.: papier

Afm.: 95 x 139 mm.

Bijz.: 1 cm2 kostte 50 cent. Actie was geen succes

Categorie: WWII

 

OA016                     € 8,50

06092021

Deelneming in het fonds “Verzetsmonument” Utrecht.

 

Jaar: 1947

Mat.: papier

Afm.: 178 x 122  mm.

Bijz.: deelneming van 1,00 gulden

Categorie: WWII

 

OA015                     € 8,50

06092021

N.V. Koffie- & Theehandel

voorheen firma Joan Theo Ant. Schuver.

 

Jaar: 1917

Plaats: Amsterdam

Nom.: 1000 gulden 6% obligatielening

Oplage: 200 stuks

Afm.: 216 x 350 mm

Coupons: ja, los vel

Bijz.: aan toonder

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer

geleverd. Blanquette.

Categorie: handel

 

OA014                          € 5,00

13082021

“E.P.U.”, Europese Pluimvee Unie N.V. 

 

Jaar: 1965

Plaats: Hamersveld, Leusden

Nom.: 100 gulden

Afm.: 210 x 317 mm

Coupons: ja, los vel, geknipt

Bijz.: aan toonder

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer

geleverd

Categorie: agrarisch, industrie

 

OA013                          € 2,50

N.V. Industrie- en Handelsmaatschappij “Maasland”

 

Jaar: 1959

Plaats: Vlaardingen

Nom.: 1000 gulden

Afm.: 215 x 325 mm

Coupons: ja, los vel, geknipt

Bijz.: op naam van J. Ouwenbroek

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer geleverd

Categorie: industrie

 

OA011                                  € 5,00

OA012 blankette                  € 3,00

Ouwenbroek’s Meubelfabriek N.V.

 

Jaar: 1954

Plaats: Vlaardingen

Nom.: 250 gulden

Afm.: 218 x 323 mm

Coupons: los blad. Niet geknipt

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer geleverd

Categorie: industrie

 

OA010                             € 5,00

Handel- en Investerings Maatschappij KUDOMA N.V.

 

Jaar: (1962)

Plaats: den Haag

Nom.: 1000 gulden

Afm.: 210 x 297 mm

Coupons: ja

Bijz.: blankette. Er is van KUDOMA niets

te vinden

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander

nummer geleverd

Categorie: handel

 

OA009                                 € 3,00

Stoel- en meubelfabriek J. Steur en Zonen N.V.

 

Jaar: (1963)

Plaats: Hardenberg

Nom.: prioriteitsaandeel B 1000 gulden

Afm.: 216 x 325 mm

Coupons: ja

Bijz.: er zijn 6 priorietsaandelen B. Allemaal in ons bezit.

Opm.: blankettes

Categorie: industrie

 

OA007                         € n.o.t.k.

 

Stoel- en meubelfabriek J. Steur en Zonen N.V.

 

Jaar: (1963)

Plaats: Hardenberg

Nom.: gewoon aandeel B 1000 gulden

Afm.: 216 x 325 mm

Coupons: ja

Bijz.: er zijn 3 genummerde en 2 ongenummerde aandelen B in ons bezit

Opm.: blankettes

Categorie: industrie

 

OA008                         € n.o.t.k.

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum  Maatschappij

 

Jaar: div. 1965 – 1977

Plaats: New York

Nom.: 20 gulden

Afm.: 303 x 204 mm

Coupons: nee

Bijz.: veel stempels op KZ.  Z.g. Amerikaans aandeel

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer geleverd

Categorie: olie

 

OA006                              € 4,00

 

N.V. Twentsche Textiel Maatschappij

 

Jaar: 1958 – 1965

Plaats: Enschede

Nom.: 1000 gulden

Afm.: 210 x 297 mm

Coupons: nee

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer geleverd

Categorie: textiel

 

OA005                                € 5,00

J. Duiker en Co’s

 

Jaar: 1961

Plaats: den Haag

Nom.: 500 gulden, aandeel B

Afm.: 210 x 333 mm

Coupons: ja, geknipt

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander

nummer geleverd

Categorie: industrie

 

OA004                               € 3,00

Meubelfabriek A.G. van der Drift N.V.

 

Jaar: 1950

Plaats: Vlaardingen

Nom.: 500 gulden

Afm.: 183 x 263 mm

Coupons: ja, geknipt

Bijz.: op naam

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander

nummer geleverd

Categorie: industrie

 

OA003                                 € 3,00

 

 

Linkungan Borneo Rubber Maatschappij

 

Jaar: 1910

Plaats: den Haag

Nom.: oprichtersaandeel

Afm.: 170 x 252 mm

Coupons: ja, niet geknipt

Bijz.: met rechtsherstel

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander

nummer geleverd

Categorie: cultures

 

OA002                                  € 3,00

NV Mijnbouwmaatschappij Boeton                                        

 

Jaar:  1934

Plaats: den Haag

Nom.: 100 gulden

Afm.: 246 x 358 mm

Coupons: ja, van geknipt

Bijz.: met rechtsherstel

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer geleverd

Categorie: mijnbouw

 

OA001                           € 3,00