Aandelen en obligaties

Een aandeel is een waardepapier waarmee men  een aantal rechten in een bedrijf heeft. Zowel NV’s als BV’s kunnen aandelen uitgeven.

 

Een aandeel geeft recht op zeggenschap en winst in de vorm van dividend (dat ook wel uitgekeerd wordt in de vorm van aandelen (stock). Alleen de aandelen van NV’s kunnen worden verhandeld via de effectenbeurs. Daar kan iedereen, via een commissionair of bank, aandelen kopen en verkopen. Aandelen worden ook vaak onderhands verhandeld  (**).

 

Naast aandelen worden er ook vaak obligaties verzamelt.

Een obligatie is een papier voor een lening. Deze worden uitgegeven door een overheid, een bedrijf of een instelling.  Als een van dezen  geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan geld komen. De koper van de obligatie ontvangt een rentevergoeding. Een obligatie heeft meestal een vastgestelde looptijd en wordt na afloop daarvan weer terugbetaald (afgelost).

Net als aandelen worden obligaties op de beurs, of onderling, verhandeld (**).

 

Na de tweede wereldoorlog was er in Nederland een geldzuivering. Ook aandelen en obligaties waren daarbij betrokken en moesten worden aangemeld.. Wanneer men kon aaantonen de stukken vóór de oorlog legaal in bezit gehad te hebben werd door een “Raad voor het Rechtsherstel” een verklaring afgegeven over de aanmelding. Dit betekende dat het stuk weer verhandeld mocht worden. Kreeg men deze verklaring niet dan was het stuk praktisch waardeloos. Het kon niet meer verhandeld worden.

Regelmatig komt met stukken met een aangehechte verklaring van rechtsherstel tegen.

 

Aandelen en obligaties worden gedrukt maar niet altijd gebruikt. Een gebruikt stuk heeft een nummer en er staan handtekeningen op. Wanneer het niet is gebruikt kunnen nummers en/of handtekeningen ontbreken. Die ontbreken ook vaak op de proefdrukken en specimen. Dit zijn de blankettes. Ook die worden verzameld (originelen zijn niet altijd in de verzamelmarkt te vinden).

 

Er worden tegenwoordig nauwelijks meer fysieke stukken uitgegeven. Het drukwerk, distributie en opslag is heel kostbaar (moet aan hoge veiligheids eisen voldoen). Bewerking, verwerking van verkochte en aangekochte is lastig. Lang geleden verden ze van bankkluis naar bankkluis verhuist. Gezien de veiligheidsrisico’s is dat thans ondenkbaar.  Aandelenbezit is nu digitaal geregeld. 

 

Hoe komen de stukken in de verzamelwereld? Bedrijven worden overgenomen of fuseren, ze kunnen failliet gaan. Bij overnamen worden de aandelen geruild o.i.d. Het oorspronkelijke aandeel wordt ongeldig gemaakt (gestempeld of handdtekening er uit geknipt).

Obligatieleningen worden vaker geheel afgelost en de stukken meestal vernietigd (verdwijnen in de papiermolen of oven). Soms komen ze weer tevoorschijn.

Als de verwerking bij bank of uitvoerende organisatie goed was zijn ze altijd ongeldig gemaakt. 

 

Onze voorraad.

 

Onze aandelen en obligatie voorraad is groot en bestaat o.a. uit:

 

  • Nederland
  • Nederlands Indië
  • Verenigde Staten
  • België
  • Rusland
  • en stukken van andere landen

 

Kwaliteiten.

 

De kwaliteit van aandelen en obligaties wordt niet aangegeven zoals de bankbiljetten e.d. 

Ze gingen, vroeger, van hand tot hand. Of bank tot bank. Voor het innen van het dividend moesten couponnen geknipt worden. Wanneer alle couponnen gebruikt waren werd, na inleveren van de talon, een nieuw couponvel verstrekt dat vaak aan het aandeel werd gespeld, geplakt of geniet.

Aandelen en obligaties kunnen er dus gekreukt uitzien. Verknipt, gescheurd, gevlekt en geplakt. Vaak gestempeld door waardeverandering of als identificatie. Met inkt of podlood voorzien van de naam van de eigenaar en van andere informatie. 

Al deze zaken tellen mee voor de kwaliteit en worden genoemd in de omschrijving. 

 

 

Prijzen.

 

Prijzen zijn afhankelijk van zeldzaamheid (enkele stuks tot honderden miljoenen), uitvoering (een mooi en leuk plaatjes is beter) en Interesse (banken, olie- en mijnbouw, tabak, cultures, foto/film, lokaal). Er zijn waarschijnlijk geen lijsten waar alle uitgegeven aandelen en obligaties op vermeld zijn. 

 

Minimum prijs, ongeacht oplage e.d., is € 0,50 per stukje.

 

Voordeliger stukken vindt u onder de “BEGINVERZAMELINGEN AANDELEN”.

 

De site.

 

Het lukt helaas niet alle aandelen en obligaties op korte termijn hier te tonen. Zoekt u iets, laat het even weten. U kunt ook op de beurzen onze stukken komen bekijken.

 

(**) info Wikipedia

 

Let u op de afmetingen in de tekst!

Poyaisian Land Grand.

1000 acres. Classe A. Nr. 32.

 

Jaar: 28 april 1834

Mat.: papier, drukwerk, ingelijst

Afm.: 400 x 500 mm. Lijst 485 x 602 mm.

Bijz.: het Poyaisiaanse Scheme (of Fraude) was het geesteskind van de

Schotse soldaat Gregor MacGregor (1786-1845). Hij begon zijn avontuurlijke leven in Venezuela en Colombia. In 1820 bezocht hij het huidige Honduras en beweerde dat hij daar een optie ​​van acht miljoen hectare had gekregen van George Frederick Augustus, de koning van de Mosquito-indianen. Toen hij terugkeerde naar Londen, noemde Macgregor zichzelf Gregor I, prins van de onafhankelijke staat Poyais. Hij begon zijn fictieve staat bekend te maken, richtte een landkantoor op in Londen en verkocht obligaties aan investeerders. Het plan begon uiteen te vallen toen, in navolging van het Darien-plan van de late zeventiende eeuw, een groep van ongeveer tweehonderd kolonisten, voornamelijk Schotten, naar Poyais zeilde. Alleen een dor en onherbergzaam moerasgebied ontdekkend, ze werden gered door een Britse reddingsmissie. MacGregor vluchtte eind 1823 naar Parijs om daar zijn activiteiten voort te zetten. Na vrijspraak in een Frans fraudeproces keerde hij in 1827 terug naar Londen.  ​MacGregor geeft, drie jaar na zijn terugkeer naar Londen, opnieuw obligaties uit voor een afgezwakte versie van zijn Poyaisian Scheme. Ondanks de schandelijke mislukking van de laatste Poyaisiaanse onderneming en de publicatie in 1823 van een verslag door een van de oorspronkelijke kolonisten over de troosteloze realiteit van MacGregors beloofde land, bleef MacGregor landcertificaten uitgeven om zijn oplopende schulden te dekken. Hij kon het plan handhaven omdat de publieke afkeuring zich concentreerde op speculanten in Zuid-Amerikaanse leningen in plaats van op zijn verkeerde voorstelling van zaken over Poyais; een pamflet waarin investeerders worden gewaarschuwd voor Poyais, gepubliceerdin 1827, maakt helemaal geen melding van hem. Het lukte hem echter niet het succes van het eerste plan te herhalen; hij werd in 1834 gedwongen deze certificaten uit te geven om te betalen voor niet-afgeloste effecten, en in 1836 herdrukte hij, nu gevestigd in Edinburgh, de ‘Poyaisiaanse grondwet’. Dit was zijn laatste, vergeefse poging om van Poyais te profiteren; twee jaar later, na de dood van zijn vrouw, verhuisde hij naar Venezuela en bracht daar zijn dagen door.

Info: Abebooks

Categorie: obligaties

 

OA018                            € 350,00

03102023

Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam.

Met dit certificaat heeft de deelnemer 200 cm2 van het Damplansoen ter beschikking gesteld aan een Commissie om het monument te kunnen realiseren.

 

Jaar: 1946

Mat.: papier, ingelijst

Afm.: 190 x 295 mm., lijst 322 x 442 mm.

Bijz.: 1 cm2 kostte 50 cent. Actie was geen succes.

Opm.: dit certificaat is aangekocht door het gezamenlijk

personeel van de distributiedienst Utrecht. De distributiedienst Utrecht is in 1950 opgeheven.

Categorie: WWII

 

OA017                     € 35,00

28102021

Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam.

Met dit certificaat heeft de deelnemer 1 cm2 van het Damplantsoen ter beschikking gesteld aan een Commissie om het monument te kunnen realiseren.

 

Jaar: 1946

Mat.: papier

Afm.: 95 x 139 mm.

Bijz.: 1 cm2 kostte 50 cent. Actie was geen succes

Categorie: WWII

 

OA016                     € 8,50

06092021

Deelneming in het fonds “Verzetsmonument” Utrecht.

 

Jaar: 1947

Mat.: papier

Afm.: 178 x 122  mm.

Bijz.: deelneming van 1,00 gulden

Categorie: WWII

 

OA015                     € 8,50

06092021

N.V. Koffie- & Theehandel

voorheen firma Joan Theo Ant. Schuver.

 

Jaar: 1917

Plaats: Amsterdam

Nom.: 1000 gulden 6% obligatielening

Oplage: 200 stuks

Afm.: 216 x 350 mm

Coupons: ja, los vel

Bijz.: aan toonder

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer

geleverd. Blanquette.

Categorie: handel

 

OA014                          € 5,00

13082021

“E.P.U.”, Europese Pluimvee Unie N.V. 

 

Jaar: 1965

Plaats: Hamersveld, Leusden

Nom.: 100 gulden

Afm.: 210 x 317 mm

Coupons: ja, los vel, geknipt

Bijz.: aan toonder

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer

geleverd

Categorie: agrarisch, industrie

 

OA013                          € 2,50

N.V. Industrie- en Handelsmaatschappij “Maasland”

 

Jaar: 1959

Plaats: Vlaardingen

Nom.: 1000 gulden

Afm.: 215 x 325 mm

Coupons: ja, los vel, geknipt

Bijz.: op naam van J. Ouwenbroek

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer geleverd

Categorie: industrie

 

OA011                                  € 5,00

OA012 blankette                  € 3,00

Ouwenbroek’s Meubelfabriek N.V.

 

Jaar: 1954

Plaats: Vlaardingen

Nom.: 250 gulden

Afm.: 218 x 323 mm

Coupons: los blad. Niet geknipt

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer geleverd

Categorie: industrie

 

OA010                             € 5,00

Handel- en Investerings Maatschappij KUDOMA N.V.

 

Jaar: (1962)

Plaats: den Haag

Nom.: 1000 gulden

Afm.: 210 x 297 mm

Coupons: ja

Bijz.: blankette. Er is van KUDOMA niets

te vinden

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander

nummer geleverd

Categorie: handel

 

OA009                                 € 3,00

Stoel- en meubelfabriek J. Steur en Zonen N.V.

 

Jaar: (1963)

Plaats: Hardenberg

Nom.: prioriteitsaandeel B 1000 gulden

Afm.: 216 x 325 mm

Coupons: ja

Bijz.: er zijn 6 priorietsaandelen B. Allemaal in ons bezit.

Opm.: blankettes

Categorie: industrie

 

OA007                         € n.o.t.k.

 

Stoel- en meubelfabriek J. Steur en Zonen N.V.

 

Jaar: (1963)

Plaats: Hardenberg

Nom.: gewoon aandeel B 1000 gulden

Afm.: 216 x 325 mm

Coupons: ja

Bijz.: er zijn 3 genummerde en 2 ongenummerde aandelen B in ons bezit

Opm.: blankettes

Categorie: industrie

 

OA008                         € n.o.t.k.

N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum  Maatschappij

 

Jaar: div. 1965 – 1977

Plaats: New York

Nom.: 20 gulden

Afm.: 303 x 204 mm

Coupons: nee

Bijz.: veel stempels op KZ.  Z.g. Amerikaans aandeel

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer geleverd

Categorie: olie

 

OA006                              € 4,00

 

N.V. Twentsche Textiel Maatschappij

 

Jaar: 1958 – 1965

Plaats: Enschede

Nom.: 1000 gulden

Afm.: 210 x 297 mm

Coupons: nee

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer geleverd

Categorie: textiel

 

OA005                                € 5,00

J. Duiker en Co’s

 

Jaar: 1961

Plaats: den Haag

Nom.: 500 gulden, aandeel B

Afm.: 210 x 333 mm

Coupons: ja, geknipt

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander

nummer geleverd

Categorie: industrie

 

OA004                               € 3,00

Meubelfabriek A.G. van der Drift N.V.

 

Jaar: 1950

Plaats: Vlaardingen

Nom.: 500 gulden

Afm.: 183 x 263 mm

Coupons: ja, geknipt

Bijz.: op naam

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander

nummer geleverd

Categorie: industrie

 

OA003                                 € 3,00

 

 

Linkungan Borneo Rubber Maatschappij

 

Jaar: 1910

Plaats: den Haag

Nom.: oprichtersaandeel

Afm.: 170 x 252 mm

Coupons: ja, niet geknipt

Bijz.: met rechtsherstel

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander

nummer geleverd

Categorie: cultures

 

OA002                                  € 3,00

NV Mijnbouwmaatschappij Boeton                                        

 

Jaar:  1934

Plaats: den Haag

Nom.: 100 gulden

Afm.: 246 x 358 mm

Coupons: ja, van geknipt

Bijz.: met rechtsherstel

Opm.: fotovoorbeeld. U krijgt een ander nummer geleverd

Categorie: mijnbouw

 

OA001                           € 3,00